Arkivfoto: Statnett

Vindkraftutbygging gir ny kraftlinje

Det er ikke bare 278 vindturbiner som skal bygges i Sør-Trøndelag de nærmeste årene. Strøm fra vindmøllene trenger også kraftlinjer. 

Statnett er derfor klar til å investere mellom fem og seks milliarder kroner i en 250 kilometer lang 420 kilovolts (kV) kraftlinje fra Namsos i nord til Surnadal i sør.

Det har hele tiden vært en forutsetning for den store utbyggingen av vindkraft på Fosenhalvøya at det må bygges en ny hovedlinje for å bringe fram de store kraftmengdene som produseres. Statnett har derfor i flere år planlagt en ny overføringslinje som skal ta med seg all den vindkraften som kommer. Trasé er fastlagt, og konsesjon er gitt. Men også dette prosjektet ble skrinlagt i fjor sommer da Statkraft avlyste sine vindkraftplaner. Nå er Statnett klar til å ta en endelig investeringsbeslutning.

Informasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett Midt-Norge opplyser til Byggeindustrien at styret i Statnett har tatt en foreløpig beslutning om å bygge kraftlinjen, mens endelig investeringsbeslutning blir tatt i april-mai. Statnett er nå i gang med å innhente priser på de ulike anleggene før de gir et endelig klarsignal. Statkraft som har nær kontakt med sin statlige «søsterbedrift», føler seg likevel rimelig sikker at Statnettstyret vender tommelen opp. Hadde de vært usikker, hadde nok Fosen Vind ventet med sin investeringsbeslutning. Uten et nytt kraftnett, kan det heller ikke bli noen vindkraftutbygging.

Det er ikke småtterier som Statnett skal i gang med. I tillegg til investeringer i kraftmaster og kabler, skal det også her bygges anleggs- og adkomstveier samt fundament til de mange kraftmastene. Hagerup Nilson antyder at investeringene i infrastruktur til dette prosjektet blir på mellom 15 og 25 prosent, eller minst én milliard kroner, og kanskje mer. Her blir det også flere mindre prosjekter etter hvert.

Statnett planlegger å dele kraftlinjeprosjektet opp i tre, nord og sør for Trondheimsfjorden, samt kryssing av Trondheimsfjorden gjennom en sjøkabel. De vil starte med to prosjekter mer eller mindre samtidig, strekningen Namsos-Åfjord nord for Trondheimsfjorden, og Surnadal-Snillfjord i sør. Begge disse linjene skal stå ferdig i 2019. Etter den tid kommer sjøkabelen. Kraftlinjen vil forbinde dette nye kraftnettet med det nasjonale kraftnettet både nordover i Norge, og sørover fra kraftknutepunktet i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Også dette vil bli ett av de største enkeltprosjekt i sitt slag.