Illustrasjonsfoto: Statnett

Statnett inngår gigantkontrakter

Statnett signerte nylig kontrakt med Valard Construction og Dalekovod for utbygging av to store linjer. Verdien på disse to kontraktene er på rundt 1,1 milliarder kroner.

Kontrakten til det kanadiske selskapet Valard Construction gjelder ledningsbygging på Statnetts prosjekt Vestre Korridor i Vest-Agder og Rogaland. Kontrakten omfatter bygging av over 100 kilometer 420 kV-ledning på strekningene Fjotland–Ertsmyra–Lyse–Duge, samt riving av ca. 90 kilometer eksisterende ledninger. Arbeidet starter i år og skal være endelig avsluttet i 2021. Kontrakten har en verdi på cirka 500 millioner kroner.

I tillegg har de inngått avtale med den kroatiske ledningsentreprenøren Dalekovod for utbyggingen av trinn én av Namsos-Surna i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Jobben skal utføres på delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Silldal. Dalekovod skal til sammen bygge 180 kilometer med ny 420 kV skal bygges. Rundt en tredjedel av arbeidet skjer på den nordligste delen og to tredjedeler på den sørligste. Utbyggingen starter i juli/august 2016 og skal ferdigstilles i løpet av 2019. Kontrakten har en verdi på cirka 600 millioner kroner.

Statnett har den senere tiden opplevd flere alvorlige ulykker på sine linjeutbygginger. Etter å ha opplevd to dødsulykker på kort tid, samlet nylig Statnett-ledelsen de største av sine leverandørselskaper til et møte om situasjonen.


I en melding fra Statnett blir det pekt på at de har strenge HMS-krav i alle faser av sine utbyggingsprosjekter, men oppfølgingen skal strammes ytterligere til.

I meldingen fra selskapet heter det
«I 2016 har oppmerksomheten vært rettet mot kultur, adferd og holdninger. Som et ledd i dette vil en rekke tiltak nå bli iverksatt:
* Strengere krav ved prekvalifisering og utvelgelse av leverandører.
* Tettere og hyppigere oppfølging av leverandørselskapene i form av revisjoner, kontroller, sanksjoner ved sikkerhetsbrudd etc.
* Krav til kultur og etterlevelse. Vi vil følge tettere opp faktorer som påvirker hvordan kravene faktisk praktiseres i hverdagen. Det skal jobbes enda mer med adferd.
* Vi vil ha et særlig fokus på å sikre at læring og regler når helt frem til "de ytterste leddene" i leverandørselskapene.»

Siden 2011 har tre personer omkommet på jobb på Statnett sine prosjekter, to av disse arbeidet for Dalekovod, som nå er tildelt store oppgaver for Statnett.

På spørsmål om punktene over har hatt innvirkning på de nylig tildelte storkontraktene svarer kommunikasjonssjef region sør i Statnett Irene Meldal:

– Vi vil følge opp tiltakene i alle våre utbyggingsprosjekter. Dalekovod ble vurdert på lik linje med alle andre aktuelle entreprenører og endte til slutt opp med å få kontrakten.