Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Statkraft økte inntektene med 10 milliarder i andre kvartal

I andre kvartal hadde Statkraft driftsinntekter på over 25 milliarder kroner. Store urealiserte tap førte imidlertid til en nedgang i resultatet.

Det underliggende driftsresultatet endte på 3,8 milliarder i kvartalet for det statseide kraftselskapet. Det er 1,8 milliarder mindre enn samme periode i fjor.

– Kombinasjonen av lite nedbør og økt risiko for gassrasjonering i Europa i vinter, spesielt i Tyskland, har økt Statkrafts vannverdier og har medført større behov for å lagre vann til vinteren. Dette har ført til lavere norsk vannkraftproduksjon i kvartalet, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Selskapet har urealisert tap på nær 9 milliarder kroner. Det er knyttet til sikringsposisjoner.

Resultatet etter skatt på endte på -1,2 milliarder kroner i andre kvartal. Selskapet forklarer at dette skyldes negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021