Lav vannstand i Kalhovdfjorden, som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Lav vannstand i Kalhovdfjorden, som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Vannstanden øker i magasinene – fortsatt lavere enn normalt

Fyllingsgraden i vannmagasinene var 64 prosent ved utgangen av forrige uke. Gjennom uka økte fyllingen med 1,8 prosentpoeng, men er fortsatt under normalen.

Til sammenligning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 72,1 prosent for årene 2002-2021, ifølge statistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Høyest magasinfylling hadde Midt-Norge med 87,4 prosent, mens Sørvest-Norge hadde lavest fylling med 48,3 prosent.