Hengebru i ett spenn i korridor 1 over Sulafjorden. Illustrasjon: Dissing + Weitling/AMC
Hengebru i ett spenn i korridor 1 over Sulafjorden. Illustrasjon: Dissing + Weitling/AMC

Statens vegvesen vurderer spektakulære brukonsepter i ferjefri E39

Et arbeidsfellesskap mellom Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi (AMC), har utredet fem brualternativer over Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal. Også arbeidsfelleskapet Dr. tech. Olav Olsen og Norconsult har utredet brukonsepter. Nå skal Statens vegvesen vurdere hvilke løsninger de skal gå for.