Den nye kirken på Møllenberg er bygd over tunneltaket på Strindheimtunnelen. Foto Emilie Gynnild/Statens vegvesen

Statens vegvesen overleverte ny kirke i Trondheim

Den nyapostoliske kirken måtte rives for å få bygd Strindheimtunnelen. Nå er ny kirke overlevert menigheten, og den ble vigslet i helgen.

Statens vegvesen har bygd ny kirke, for å erstatte den kirken som måtte rives i 2010 under bygging av Strindheimtunnelen.

Kirka har fått ny form og plassering som passer bedre til den gamle trehusbebyggelsen på Møllenberg enn den forrige. Dette er et moderne lite kirkebygg med fasade i betong og tre. Det er Reinertsen Entreprenør som har utført byggingen.

Den nye kirka kunne ikke settes opp igjen slik den var før på grunn av ny byggeforskrift (TEK 10), og krav til blant annet universell utforming med heis. Byantikvaren har vært involvert i utforming og plassering på tomta over tunneltaket. Når den nye kirka nå står ferdig er det igjen blitt fri siktlinje langs fasadene i Gamle Kongeveg på Møllenberg. Den gamle kirka var plassert slik at et hjørne stakk ut i fasadelinja.

Dette er den andre kirken som er bygd i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal. Prosjektet bygde også en midlertidig kirke til menigheten. Den midlertidig kirken skal selges, og den kan bli omgjort til boliger.