Direktør for myndighet og regulering i Statens vegvesen, Marit Brandtsegg.

Direktør for myndighet og regulering i Statens vegvesen, Marit Brandtsegg. 

Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen ønsker bistand i arbeidet med ny veinormal

Regjeringen vil gjøre nye motorveier smalere og hastigheten lavere for miljøet. Nå sier Statens vegvesen at de trenger bistand fra alle gode krefter om arbeidet skal gå fort nok.