Grunnboring på Søreidvågen på E39 Stord-Os. Foto: States vegvesen
Grunnboring på Søreidvågen på E39 Stord-Os. Foto: States vegvesen

Statens vegvesen i gang med grunnundersøkelser på Hordfast

Statens vegvesen er i gang med grunnundersøkelser både på land, i sjøen og i ferskvann i sammenheng med reguleringsplanarbeidet for Hordfast-strekningen E39 Stord-Os

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding tirsdag.

Formålet med undersøkelsene er, ifølge meldingen, å få bedre kunnskap om grunnforholdene, slik at man kan planlegge riktige og trygge løsninger, samt få bedre oversikt over massedisponering i prosjektet.

– Undersøkelsene i sjø og vann blir utført fra flåte i regi av Vegvesenet, mens undersøkelsene på land blir utført fra grunnboringsrigg i regi av konsulentselskapet COWI, forteller planleggingsleder i Statens vegvesen, Jonas Dalland.

I tillegg vil Vegvesenet gjøre undersøkelser med lettere utstyr på land, heter det i meldingen.

Undersøkelsene på land startet 1. juni, og COWI planlegger, ifølge meldingen, å benytte inntil tre grunnboringsrigger.

– Man planlegger å være ferdig med hoveddelen av dette arbeidet i løpet av august, sier Dalland.

Undersøkelsene fra flåte startet 18. mai, og her planlegger man å være ferdig med hoveddelen av arbeidet før fellesferien i uke 28.