Statens vegvesen bør bli statsforetak

Statsforetak er en aktuell modell for Statens vegvesen, mener den nye lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide (KrF).

Et viktig formål med en slik strukturendring er å gi Statens vegvesen større frihet til selv å vurdere, og beslutte, planlegging og utbygging av flere prosjekter. Vegvesenet bør gis større frihet til på faglig grunnlag å vurdere organisering og fremdrift uten altfor detaljert politisk innblanding, sier Hareide i et intervju med magasinet Vegen og vi.

Etter Hareides oppfatning skaper statsforetak-modellen mer forutsigbarhet og langsiktighet. Det vil etter hans mening kunne gjøre etaten mer fristilt til å kunne bygge opp egenkapital og få lengre horisont på arbeidet.

Den nye komitélederen ønsker å forbedre kollektivtilbudet. Han vil ta et initiativ overfor regjeringspartiene for å skape et samferdselsløft som hele det politiske miljø i Stortinget kan stå bak.

– Et løft for samferdselssektoren handler selvsagt om bevilgningsnivå, men også om hvordan vi forvalter disponible midler, sier stortingsrepresentant Knut Arild Hareide.