De 15 siste målene av den tidligere veterinæreiendommen på Adamstuen er nå solgt. Foto: Statsbygg
De 15 siste målene av den tidligere veterinæreiendommen på Adamstuen er nå solgt. Foto: Statsbygg

Staten solgte siste del av veterinæreiendom for 1,36 milliarder

I fjor solgte Statsbygg tre fjerdedeler av den tidligere veterinæreiendommen på Adamstuen til Oslo kommune. Nå er den siste delen solgt til Linstow AS for 1,36 milliarder kroner.

– Når staten ikke lenger har behov for en eiendom, er det bedre at andre utvikler den til det beste for fellesskapet. De to salgene til Oslo kommune og Linstow AS har til sammen gitt staten over 2,7 milliarder kroner i inntekter. Det er penger vi kan bruke på andre gode formål, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Veterinærmiljøene har over 100 års historie på Adamstuen rett nedenfor Ullevål sykehus. Da Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet var blant dem som flyttet ut for å bli samlokalisert ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet på Ås, etterlot de seg en eiendom på 65 mål.

I salgsprosessen fikk Oslo kommune først anledning til å kjøpe de arealene de ønsket til kommunale behov. I fjor kjøpte kommunen tre fjerdedeler av eiendommen for 1,35 milliarder kroner. Kommunen vil fremover utvikle området og ser blant annet for seg skole, flerbrukshall, kulturaktiviteter og en bydelspark her.

Konsernsjef Per Mortensen i Linstow (tv) og Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen på Adamstuen-eiendommen. Foto: Statsbygg
Konsernsjef Per Mortensen i Linstow (tv) og Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen på Adamstuen-eiendommen. Foto: Statsbygg

Etter å ha blitt lagt ut i markedet er den resterende fjerdedelen nå solgt til Linstow AS for 1,36 milliarder kroner. Tomten er på over 15 mål, og har en samlet bygningsmasse på cirka 30.000 kvadratmeter.

– Vi har gjennomført to gode salgsprosesser. Vi er svært fornøyde med resultatet og med at det nå blir en god etterbruk av eiendommen. I siste runde var det stor interesse. Det ble gjennomført et høyt antall visninger med 14 budrunder der siste budrunde var lukket, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i meldingen.

Linstow AS overtar eiendommen 30. november. Planene for eiendommen er ikke endelig fastlagt. Konsernsjef Per Mortensen i Linstow sier det vil ta flere år før området er ferdig utviklet, og understreker viktigheten av gode medvirkningsprosesser underveis og et godt samarbeid med naboer og Oslo kommune.

– Det er ingen hemmelighet at dette området mangler gode møteplasser og spennende tilbud for et bredt publikum, så det vil naturligvis få stor oppmerksomhet i utviklingsarbeidet. I tillegg vil vi bringe helsefremmende dimensjoner, så vel som bærekraftige løsninger inn i stedsutviklingen. Vi er opptatt av å skape attraktive steder der folk trives med å bo, arbeide og møtes, og det samme vil være tilfelle på Adamstuen, sier Mortensen.