Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og regjeringen forlenger strømstøtten ut 2024. Foto: Alf Simensen / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og regjeringen forlenger strømstøtten ut 2024. Foto: Alf Simensen / NTB

Staten betalte 32,6 milliarder kroner i strømstøtte i 2022

I 2022 betalte staten nærmere 32,6 milliarder i strømstøtte til norske husholdninger. I år øker dette beløpet til nesten 45 milliarder.

Det betyr at en gjennomsnittlig husholdning i Sørvest-Norge fikk dekket rund 26.000 kroner av strømregninga gjennom året, skriver regjeringen i en pressemelding.

– I Norge stiller vi opp for hverandre i tøffe tider. Strømstøtten er god og hjelper de som trenger det, og regjeringen har varslet at strømstøtteordningen skal forlenget ut hele 2024, sier olje og energiminister Terje Aasland (Ap).

Mest penger ble det utbetalt i desember, med rundt 8,5 milliarder kroner. For 2023 anslår regjeringen at strømstøtteordningen vil koste 44,7 milliarder kroner.

Slik er den nye strømstøtteordningen for privatkunder:

* Strømstøtteordningen forlenges ut 2024.

* Innslagspunktet i støtteordningen blir den samme som i dag, 70 øre per kilowattime.

* Fra å kompensere forbrukerne på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris, blir det en kompensasjon time for time. Denne ordningen vil ikke bli innført før til høsten, trolig fra 1. september.

* Strømstøtten blir satt til 90 prosent støtte over 70 øre hele året. I dag er støtten 80 prosent over 70 øre i sommermånedene. Moms kommer i tillegg.

* Regjeringen har nedsatt nok et strømutvalg. Utvalget skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen og vurdere tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser.

* Utvalget skal ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og skal levere rapport til regjeringen innen 15. oktober.