Stasjonen Bolig

Link Arkitektur AS har tegnet og Masiv Bygg AS har ført blokk B, som er andre byggetrinn av Stasjonen over kjøpesenteret Amfi Ålgård.

Fakta

Sted: Ålgård, Gjesdal kommune
Prosjekttype: Nybygg, boliger
Kontraktssum eks mva:
45 millioner kroner
Tiltakshaver: Stasjonen Bolig
Totalentreprenør: Masiv Bygg
Arkitekt: Link Arkitektur / Batteriid arkitekter, Island
Rådgivere: RIB: Prefab Design l RIV: Varme & Ventilasjon og HS Vagle Rør l RISprinkler: Aktiv Sprinkler l RIE: Sinus Elektro l RIBr: BrannCon
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Virgo Gartnerservice l Betongelementer HD, søyler og dragere: Spenncon l Betong-
elementer fasade og trapp: Hå Elementer l Kjerneboring: Leikvoll Kjerneboring l Taktekking: Protan Bygg & Tak l Vinduer, ytter- og balkongdører: NorDan l Hovedinng dør: Time Aluminium l Innerdører: Nordic l Balkonger: Br Midthaug l Beslag: Lie Blikk l Tømrer: Byggmester Tore Ravndal l Maler: D Nysted l Parkett: Bo Andren l Murer: Gjesdal & Rødberg l Rørlegger og sprinkler: HS Vagle Rør l Elektro: Sinus Elektro l Ventilasjon: Varme & Ventilasjon l Heis: TKS Heis l Branntetting: Thermax l Lås og beslag: Optimera Sikring & Lås l Kjøkken, bad og garderobe: Norema l Byggevarer: Neumann Bygg l Fasadeleverandør: Cembrit

Leilighetene ligger i et tilnærmet rektangulært bygg over den sørlige delen av kjøpesenteret. Det er tidligere ført opp et tilsvarende bygg over den nordvestlige delen av senteret. Masiv Bygg er i gang med forberedelsene til et tredje leilighetsbygg. Ferdig utbygd vil Stasjonen romme 90 leiligheter.
Tiltakshaver er Stasjonen Bolig og Blokk B er i likhet med kjøpesenteret og blokk A, tegnet av Link Arkitektur. Prosjektet ble gjennomført i en totalentreprise. Bygget har en kontraktssum på 45 millioner kroner eks. mva. Byggestart var i januar 2014, og leilighetene stod ferdige i april i år. 


29 leiligheter
Bygget har 29 leiligheter fra 48 til 88 kvadratmeter, og har god standard.
– Beboerne har en felles takterrasse, og alle leilighetene har egne terrasser eller balkonger med gode solforhold. Alle leilighetene har også boligsprinkling og universell tilgjengelighet, opplyser prosjektleder Kjetil Nedrebø i Masiv Bygg.
På parkeringsdekket over kjøpesenteret har hver leilighet egen biloppstillingsplass. Fra leilighetene er det mulig å gå tørrskodd til butikkene i senteret. Blokk B har en inngang til trappe- og heishus fra gateplan og en inngang fra parkeringsdekket.
Ifølge Nedrebø har byggingen gått greit.
– Den største utfordringen var å unngå lekkasjer siden vi bygger oppå et kjøpesenter. Vi tar med oss erfaringer fra blokk A og B når vi på nyåret skal i gang med blokk C, sier Nedrebø, og legger til at entreprenøren var opptatt av å oppnå et rent og tørt bygg.
– Vi var heldige som hadde veldig lite nedbør da bygget ble lukket. En utvendig vare- og personheis gjorde at vi kunne sende avfall rett ned og plassere det i containere, sier Nedrebø.

Arkitektur
Sivilarkitekt Henriette Sagland i Link Arkitektur forteller at tomten i Ålgård sentrum er avgrenset av veier rundt store deler av området.
– Mot sør er det avgrenset mot et fremtidig torg. I en større sammenheng ligger Ålgård sentrum omkranset av et landskap som består av bratte fjell, heier og med Figgjoelven som en rød tråd gjennom sentrum. Det er det kuperte landskapet som dominerer og bygget speiler dette landskapet som har tjent som inspirasjonskilde. Blokkens tredje til femte etasje trap-pes inn fra vest til øst. Dette skaper relasjon til det kuperte landskapet, bedre solforhold og ikke minst et bygg som fremstår lettere og mindre dominerende, sier Sagland.
Hun sier at bygget har tydelig markerte inngangspartier for besøkende som henvender seg både mot torg og veier. Lekearealet er plassert på taket, skjermet fra trafikk og støy med enkel adkomst fra boligene.
– Fasadenes klimavegg er kledd med sementbaserte plater i etasjeskillene og en trekledning i feltene mellom vinduer som skaper lokal tilhørighet i materialvalg, farge og skala, sier Sagland.

Stål og hulldekker
Blokk B har L-form, med inntrapping mot vest. Bygget står på en ringmur. Bærende konstruksjon er i stål og hulldekker, supplert med noen plasstøpte vegger og noen vegger av betongelementer for å få bedre avstivning. Taket består av hulldekker som er isolert og tekket. Fasadene er kledd med hvite Cembrit-plater og mørkegrå Hardiplanker (av Cembrit). Det er parkett på gulvene og flislagte bad.
Veggene har 25 cm isolasjon og taket i snitt 40 cm. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Alle leilighetene er trykktestet. Gjennomsnittlig luftveksling er 1,0 per time. 


TEK10
Stasjonen er prosjektert og ført opp etter TEK10. Oppvarming skjer med radiatorer og er basert på overskuddsvarme fra kjøl og frys i matvarebutikk. Halvparten av leilighetene er i energiklasse A og halvparten i B. Det er balansert ventilasjon i leilighetene og et aggregat i hver leilighet.
Det er skjørt over kjøkkeninnredning for å unngå produksjon av hybelkaniner. Utenfor badene er det betjeningspanel for regulering av temperatur og ventilasjon i leilighetene.