Illustrasjonen viser hvor rassikringen skal plasseres i fjellsiden ved stasjonen. Illustrasjon: Bane Nor/Multiconsult

Illustrasjonen viser hvor rassikringen skal plasseres i fjellsiden ved stasjonen. Illustrasjon: Bane Nor/Multiconsult

Starter med rassikring på Myrdal

Bane Nor inngikk 22. mars avtale med Mesta om å rassikre Myrdal stasjon. Arbeidet er planlagt å starte så snart snøen forsvinner på høyfjellet.

– Dette er første etappe av et viktig prosjekt for å gjøre Myrdal stasjon sikrere. Myrdal er en turist-destinasjon, både sommer og vinter, med svært mange tilreisende. Jeg er opptatt av sikkerheten til både arbeiderne og togpassasjerene, også mens jobben gjennomføres, sier prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane Nor i en pressemelding.

Rassikringen som starter nå er en forutsetning for senere å kunne bygge ny plattform og planfri kryssing av sporene på stasjonen.

– Vi i Mesta er glade for å få denne kontrakten, og ser frem til samarbeidet med Bane Nor om byggingen i et utfordrende område. Med en kontraktsverdi på 28 millioner kroner, er dette blant de større avtalene i vår portefølje, sier prosjektsjef for sikring i Mesta, Erik Brenne, i meldingen.

Anleggsgjennomføringen er svært avhengig av både logistikk og værforholdene på høyfjellet. Myrdal Stasjon ligger 867 meter over havet og er veiløs. Det vil si at alt materiell må transporteres med tog til Myrdal, og videre derfra med helikopter opp i fjellsiden.

Prosjektet på Myrdal skal sikre stasjonen mot snøskred, jordskred og steinsprang. Stasjonen ligger svært rasutsatt til, og har tidligere vært rammet av flere store ras over skinner og plattform, sist i 2015. Stasjonen er et viktig knutepunkt for Flåmsbanen, og økende passasjermengder har medført utfordringer med logistikk, kapasitet, universell utforming og sikkerhet på stasjonen. Hvert år er det cirka 1 million reisende til og fra Myrdal stasjon.

Fra venstre: prosjektleder Emil Røysum, anleggsleder Sander Buene og prosjektsjef Erik Brenne, alle fra Mesta. I midten står prosjektdirektør Hans-Egil Larsen, deretter prosjektsjef Torbjørn Søderholm, prosjektleder Henriette Djønne Eide og byggeleder Lars Takvam i Bane Nor. Foto: Bane Nor/Ingvild Eikeland

Fra venstre: prosjektleder Emil Røysum, anleggsleder Sander Buene og prosjektsjef Erik Brenne, alle fra Mesta. I midten står prosjektdirektør Hans-Egil Larsen, deretter prosjektsjef Torbjørn Søderholm, prosjektleder Henriette Djønne Eide og byggeleder Lars Takvam i Bane Nor. Foto: Bane Nor/Ingvild Eikeland