<p>Rørleggerne Elisiv Mjømen og Marit Tøn møttes for første gang på oppstartsmøte for kvinnenettverket under VVS-dagene på Lillestrøm. De fant ut at de begge har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som sanitærrørlegger. Foto: Anette Ramstad</p>Oppstartsmøte for kvinnenettverket for rørbransjen på VVS-dagene på Lillestrøm. Foto: Anette RamstadODA er et nettverk for kvinner som jobber med teknologi, hvor Mona Westrum (bildet) er ansvarlig for mentorordningen. Hun kom for å inspirere rørbransjens kvinnenettverk ved å fortelle hvilke erfaringer de hadde gjort seg og kom også med en rekke gode råd. Til daglig er hun salgssjef i Lilleborg Profesjonell i Orkla. Foto: Anette RamstadFra oppstartsmøte til kvinnenettverket for rørbransjen under VVS-dagene på Lillestrøm, 20. oktober 2016. Foto: Anette Ramstad

Starter kvinnenettverk i rørbransjen

Under VVS-dagene på Lillestrøm ble tidenes første nettverk for kvinner i rørbransjen stiftet torsdag ettermiddag.

Eli H. Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene. Foto: Trond Joelson

– Såvidt jeg vet er vi den første bransjen i byggenæringen som har startet et nettverk for kvinner. Jeg tror det kan være med på å gjøre en forskjell både i forhold til rekruttering og synliggjøring av bransjen forøvrig. Kvinnene er en stor ubenyttet ressurs som med fordel kan heies på og løftes frem, sier initiativtaker og fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide, i Rørentreprenørene.

Oppstartsmøte for kvinnenettverket skjedde torsdag ettermiddag under VVS-dagene på Norges Varemesse, hvor et tredvetalls bransjekvinner var tilstede.

Heyerdahl Eide sier at målgruppen er kvinner i rørbransjen, og ikke bare rørleggere.

– For oss er det viktig at dette er et lavterskeltilbud som omfavner alle kvinnene i vår bransje. Nettverket etableres på bakgrunn av at vi jobber i en veldig mannsdominert bransje med veldig mange flinke jenter, men som ofte jobber veldig alene som kvinner.

Etter å ha undersøkt litt fant vi fort ut at det var et sterkt ønske fra mange at det ble etablert en møteplass der man kan møte andre damer i bransjen og utveksle erfaringer, sier fagsjefen i Rørentreprenørene.
På oppstartsmøte deltok også representanter fra NHOs kvinnenettverk og ODA, it-bransjens kvinnenettverk.