Dette bildet av Ådalselva ved E16 ble tatt 13. august 2023, noen få dager etter ekstremværet Hans sine herjinger. Foto: Ringerike kommune.
Dette bildet av Ådalselva ved E16 ble tatt 13. august 2023, noen få dager etter ekstremværet Hans sine herjinger. Foto: Ringerike kommune.

Starter kritisk viktig erosjonssikring ved E16 i Hønefoss

26. februar starter Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør den varslede erosjonssikringen av Ådalselva ved E16 i Hønefoss etter uværet Hans sine herjinger.

Det betyr reetablering av den midlertidige omkjøringsveien som ble laget i fjor høst etter uværet Hans, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nær Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred ved flom. Uværet Hans førte til at strekningen ble truet, og det er kritisk viktig at disse arbeidene blir gjort, skriver Vegvesenet.

– Om det ikke gjøres noe, så vil skråningstoppen stadig nærme seg E16 og til slutt true veien. Det går stadig små overflateskred i skredområdet og med eventuell vårflom så er det kritisk viktig å benytte det tidsvinduet vi har nå for å ordne dette, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

E16 passerer nær skredområdet. Det er fjernet mye vegetasjon for å forberede arbeidene med erosjonssikringen. Foto: Ringerike kommune.
E16 passerer nær skredområdet. Det er fjernet mye vegetasjon for å forberede arbeidene med erosjonssikringen. Foto: Ringerike kommune.

Har overvåket skredområdet

– Uværet Hans i starten av august 2023 førte til stor vannføring i elva. Flomvann fra overløpet til kraftverket ble ledet rett mot elvas yttersving, nedenfor E16. Hyppige utglidninger og undergraving av elveskråningen førte til at det ble bygd en interimsvei over Treklyngen industriområde til Follumveien og Risesletta. Trafikken gikk på interimsveien så lenge det var aktiv erosjon langs skråningen, forteller Eiterjord.

Statens vegvesen har i samarbeid med Ringerike kommune overvåket det skredutsatte området over lengre tid og undersøkt det kritiske partiet grundig.

Dette skal gjøres

Anlegg Øst Entreprenør skal utføre følgende arbeid:

  • Erosjonssikringen skal utføres som motfylling og plastring. Skredskråningen skal slakes ut.
  • For å komme ned til elva skal det bygges en anleggsvei fra E16 ved rasteplassen og ned til skredgropa.
  • Overvannshåndteringen langs E16 skal bygges om for å få ledet overvann bort fra vegområdet nær skredområdet og vestover.
Ådalselva skal erosjonssikres ved E16 nord for Follum. Kart: Google Maps.

Ådalselva skal erosjonssikres ved E16 nord for Follum. Kart: Google Maps.

Tiltakene vil ifølge Vegvesenet bedre sikkerheten til skråningen og stoppe erosjonen. Arbeidene skal etter planen være ferdig til 28. juni i år.

– Vi håpet imidlertid å være ferdig med hovedarbeidene i god tid før det, men mildvær og mye regn kan påvirke arbeidene og varigheten, sier Gunnar Eiterjord.

Fra bygginga av den midlertidige veien i fjor høst. Foto: Ringerike kommune.
Fra bygginga av den midlertidige veien i fjor høst. Foto: Ringerike kommune.

Avklaringer

Nødvendig dialog og avklaringer og godkjenninger er gjort med Ringerike kommune og NVE. Det etableres en sikkerhetsavstand på 20 meter fra skredkanten og dagens elveskråning. Det er gjort grunnundersøkelser og grunnboring før arbeidene nå starter, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Statens vegvesen som byggherre og entreprenør har stort fokus på sikkerheten under gjennomføring av disse arbeidene, understreker Eiterjord.