Slik blir de nye studentboligene på Blindern. Det er Dyrvik Arkitekter som har skisseprosjektet og forprosjekt i regulering. Det er foreløpig ikke bestemt hvilken entreprenør som skal bygge boligene. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Starter byggingen av 300 studentboliger i massivtre på Blindern

Etter sommeren starter Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) byggingen av rundt 300 nye studentboliger i Blindernveien 6. Det er ikke avgjort hvem som skal bygge boligene.

Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland i Studentsamskipnaden i Oslo.

Byggingen starter i september, med beregnet ferdigstillelse i siste halvdel av 2020. Foreløpig er det uvisst hvem som får oppdraget med å bygge de 300 studenthyblene i massivtre.

- Vi har mottatt tre tilbud på entreprisearbeidene i Blindernveien 6, og er midt i en prosess der vi først skal evaluere tilbudene, for deretter å forhandle med hver enkelt, skriver kommunikasjonsdirektør Nina Langeland i Studentsamskipnaden i Oslo i en SMS til Byggeindustrien.

De ønsker foreløpig ikke å kommentere kontraktens størrelse.

- Størrelsen vil bli avklart som del av denne forhandlingen. Vi tar sikte på å avslutte prosessen før sommeren, opplyser Langeland.

Boliger og barnehage

Det er Dyrvik Arkitekter som har tegnet de nye studentboligene. Bygget er planlagt med tårn på 13 etasjer mot vest, og rommer rundt 300 studentboliger med eget kjøkken og bad.

I tillegg til boliger blir det barnehage med fire avdelinger og noe næringsarealer i første etasje.

Studenthuset får også takterrasse og sykkelverksted.

Universitetet som nabo

De nye studentboligene får Universitetet i Oslo som nærmeste nabo, og det er gangavstand til Politihøgskolen, Musikkhøgskolen, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, Barrat Due musikkinstitutt og Det teologiske menighetsfakultet.

Bygger i massivtre

Hovestyreleder i SiO, Vetle Bo Saga.

SiO ønsker at studentene skal kunne bo grønt, og de nye studentboligene bygges i miljøvennlig massivtre.

- SiO har positive erfaringer med å bygge i massivtre på Kringsjå studentby, og har besluttet å bygge i tre i Blindernveien også. Vi ønsker å bidra til at området skal være attraktivt, grønt og trygt til glede for studentene og andre, sier SiOs hovedstyreleder, Vetle Bo Saga i en melding.

- 300 studentboliger på Blindern kan også bidra til mer liv på campus.

Egen visningsbolig på campus

For virkelig å markere byggestarten har SiO i samarbeid med Universitetet i Oslo satt opp en 19,6 kvadratmeter visningsbolig utenfor Georg Sverdrups hus på campus.

- Her kan studentene allerede nå ta seg en tur inn og se hvordan de nye studentboligene blir når de åpner i 2020, sier Saga, som selv er student ved UiO.