Stanset sprengning i Eiganestunnelen– ingen hadde papirene i orden

Ingen av dem som drev med sprengingsarbeid i Eiganestunnelen i Stavanger, hadde sertifikat for den farlige jobben. Dermed ble det umiddelbar stans i arbeidet.

Mangelen på godkjenning ble oppdaget ved en rutinekontroll, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi kom over arbeidene med denne tunnelen og så at de som holdt på å lade salve og gjøre klar til sprengning, ikke hadde nødvendige sertifikater eller godkjenning. Det er alvorlig. Vi valgte å stanse arbeidet umiddelbart, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hun sier håndtering av eksplosiver er strengt regulert, og at det kreves bergsprengersertifikat for å utføre jobben som skulle gjøres ved Eiganes. Tunnelen er en del av Ryfast-prosjektet, som skal forbinde Ryfylke og Nord-Jæren.

– Vi manglet sertifikat på ett skift, og det var det skiftet som var på. Vi hadde behov for én person med sertifikat, men ingen i skiftet hadde sertifikat. Dette medfører at vi må gå gjennom rutinene våre, sier prosjektleder Ola Kvammen. Han sier de skal sørge for at alle skift har folk med den nødvendige kompetansen.