Stanser arbeidet med ny E18 i Follo

Statens vegvesen stanser arbeidet med å planlegge ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Viken. Det skjer etter at kommunestyret i Ås har gått i mot innføring av bompenger for å finansiere prosjektet. 

Statens vegvesen setter nå arbeidet med planlegging og grunnerverv for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro på pause, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding fra etaten.

Ås kommunestyre sa i starten av juli et klart nei til delfinansiering av strekningen E18 Retvet-Vinterbro med bompenger. Kommunestyret i Nordre Follo ga uken før tilslutning til samme spørsmål.

Statens vegvesen har de siste årene jobbet med forberedende arbeider for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro basert på vedtatt reguleringsplan fra 2016. Dette arbeidet omfatter blant annet grunnerverv og planlegging samt at prosjektet har finansiert arkeologiske utgravninger i den planlagte veglinjen.

Vedtaket i Ås kommunestyre innebærer imidlertid at Statens vegvesen ikke lenger kan gå videre med jordskifte/grunnerverv. Vegvesenet har derfor stanset alt pågående arbeid med planlegging og grunnerverv. Unntaket er de arkeologiske utgravningene ved Askjum som går som planlagt etter ferien.