Foto: ShutterStock

Standard Morgen inviterer til møte om klimaendringer og laster på konstruksjoner

Forventede klimaendringer må tas tidlig hensyn til under planlegging og dimensjonering av bebyggelse og infrastruktur. De dimensjonerende lastene i dagens standarder kan derfor bli endret. 

Dette blir tema på Standard Morgen 16. april.

Endringer i vind- og snølaster, havnivå, avrenning, og flom- og skredforebygging er noen aktuelle problemstillinger. Klimarapportene gir grunn til tettere overvåkning av standardenes ekstremverdier for laster.

Arrangementet finner sted 16. april klokken 0830 til 1030 hos Standard Norge.