Den nye internasjonale standarden ISO 37001 skal hjelpe organisajsoner i kampen mot korrupsjon. Foto: Nicolas Tourrench/Standard Norge

Standard for antikorrupsjon på internasjonal høring

På tross av nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler utformet spesielt for å møte problemet, har man fremdeles ikke noen kur mot den snikende «sykdommen» korrupsjon. Nå er utkastet til ny standard på internasjonal høring.

 Korrupsjon øker kostnadene og reduserer kvaliteten på varer og tjenester, den underminerer sunn forretningsdrift og menneskerettigheter og bidrar til økt fattigdom. Derfor har myndighetene i mange land satt temaet korrupsjon høyt på den politiske agenda, og mange har gjort mye for å bekjempe korrupsjon. Imidlertid må også organisasjoner og bedrifter selv spille en proaktive rolle.

ISO utvikler nå en standard, ISO 37001, som skal hjelpe til med nettopp dette, og Norge bidrar gjennom Standard Norge. Den norske speilkomiteen, som håndterer norske innspill, ledes av Kristian Thaysen fra revisjons- og rådgivningsvirksomheten BDO.

Forebygging
ISO 37001 Anti-bribery management systems, er utformet for å hjelpe organisasjoner i kampen mot korrupsjon ved å etablere en kultur for integritet, åpenhet og etterlevelse. Standarden alene kan selvsagt ikke garantere at korrupsjon ikke skjer eller vil skje, men den vil hjelpe organisasjoner med å implementere effektive mål for å forebygge og adressere korrupsjon.

Neill Stansbury fra den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI, som er leder for den internasjonale standardiseringskomiteen i ISO, påpeker de mange fordelene det er ved å ta standarden i bruk i egen organisasjon. ISO 37001 vil være en forsikring for ledelsen, investorer, samarbeidspartnere, ansatte og interessenter om at organisasjonen setter i verk forsvarlige tiltak for å hindre korrupsjon.

Utkastet til standard 

Alle som ønsker å kommentere eller se på utkastet, kan laste det ned fra Standard Norges nettjeneste «Standarder på høringer».

ISO 37001 er planlagt publisert i slutten av 2016.

Les mer om den nye standarden på anti-korrupsjon og det norske arbeidet.