Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge på scenen under NHO-konferansen i januar.

Ståle Rød innvalgt i NHO-styret

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge ble torsdag innvalgt i NHOs hovedstyre. Her vil han bruke posisjonen til blant annet å jobbe for økt fokus på bærekraft og omstilling.

På NHOs generalforsamling torsdag ble det valgt nytt styre. NHO sitt styre består av president og visepresident, i tillegg til åtte styremedlemmer. Ståle Rød ble valgt inn etter forslag fra Byggenæringens Landsforening (BNL).

- Jeg setter pris på tilliten og ser fram til arbeidet, sier Rød i en kommentar til Byggeindustrien

Skanska-sjefen sier han har klare tanker om hva han vil bruke posisjonen til.

- NHO har det siste året satt bærekraft på agendaen. Det er helt nødvendig for samfunnet at vi reduserer klimautslippene og her spiller næringslivet en avgjørende rolle, sier Rød som blant annet trekker frem NHOs engasjement for CO2-fangst- og lagring. Rød forteller at han har merket seg at Norcem spiller en sentral rolle i dette arbeidet.

- Det skjer mye og viktig FoU-arbeid i byggenæringens verdikjede. Dette har vært underkommunisert gjennom flere år. Samtidig som jeg ønsker meg flere bedrifter som engasjerer seg i ulike framtidsrettede prosjekter, sier Rød.

Han peker også på at det daglig skjer små og store innovasjoner i prosjektene og sier at hele byggenæringen spiller en avgjørende rolle i arbeidet mot klimaendringene.

- Gjennom Powerhousealliansen har vi vist at bygg kan gå fra å være energisluk til å bli en del av løsningen. Flere offentlige og private byggherrer må gripe de mulighetene som ligger klimamessig og økonomisk i slike bygg, sier Rød. Han peker samtidig på at det som er godt nok i dag, ikke er godt nok om få år.

- En viktig utfordring for samfunnet og for byggenæringen er at vi må legge mindre beslag på jordens ressurser, noe som innebærer at vi må bygge mindre helt nytt og rehabilitere og gjenbruke mer. I slikt perspektivet blir fagkunnskap og digitale løsninger en vesentlig faktor. Det holder ikke lenger at det vi bygger produserer energi. CO2-avtrykket må også være lavt. Da må vi gjenbruke og resirkulere i langt større grad enn i dag. Bygg må rehabiliteres eller demonteres og tas i bruk som deler i nye bygg, dersom byggene har de nødvendige kvalitetene. Og når vi bygger noe nytt må vi også ha i tankene hvordan bygget eventuelt kan gjenbrukes når levetiden er ute, utdyper han.

Rød vil få god nytte av egen erfaring og innsikt fra Skanskas prosjekter både i Norge og internasjonalt inn i dette arbeidet. Han mener denne omstillingen er helt nødvendig også i dagens koronasituasjon.

- Det er lett å miste det langsiktige perspektivet når man står i en akutt krise for store deler av samfunnet. Men det er nettopp i slike situasjoner vi kan skape ekstra trøkk i arbeidet med omstilling. Stortinget har vist at de er villige til å bruke store summer for å holde hjulene i gang og det er viktig at de store pengene brukes på de viktige områdene. For vår næring er det viktig at myndighetene bruker anledningen til å prioritere uløste oppgaver knyttet til infrastruktur og offentlige formålsbygg som skoler, helsebygg og så videre og at hele bærekraftperspektivet ivaretas i forhold til hvordan prosjektene handles opp, utvikles og bygges. Det er viktig at NHO adresserer behovet for å bruke offentlige anskaffelser til å fremme en grønn omstilling, og at virkemiddelapparatet også understøtter en grønn omstilling. Dette er også i hele byggenæringens og samfunnets interesse, sier han videre.

Rød understreker at en forutsetning for å lykkes er at omstillingen må skje innen rammen av et seriøst arbeidsliv der myndigheter og bedrifter samarbeider tett.

Styret i NHO består nå av:
Arvid Moss, konserndirektør i Hydro, president (Norsk Industri)
Inger-Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre AS, visepresident (Sjømat Norge)

Øvrige styremedlemmer
* Svein Arild Steen-Mevold, adm. direktør i Scandic Hotels Norge (NHO Reiseliv)
* Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Equinor ASA (Norsk olje og gass)
* Veronika Barrabés, Countrymanager Novartis Norge AS (Norsk Industri)
* Ståle Rød, Skanska Norge AS (Byggenæringens Landsforening)
* John Harry Simonstad, daglig leder i Arendal El Team AS (Nelfo)
* Maalfrid Brath, Manpower Group (NHO Service og Handel)
* Maren Kyllingstad, administrerende direktør Innlandskraft AS (Energi Norge)
* Grete Aspelund, administrerende direktør Sweco Norge AS (Abelia)