Stadionkvartalet trinn 3-5

Ole-Kristian Sollie Eggen (fra venstre), Daniel Austli, Helene Mork og Sindre Juel Berg.

Med femte og siste omgang over for Stadionkvartalet like ved Consto Arena i Mjøndalen kan byggherre Vestaksen Eiendom si seg godt fornøyde med hjemmeseier.

Fakta

Sted: Mjøndalen

Prosjekttype: Boliger nybygg

Bruttoareal: 12.000 kvadratmeter

Byggherre: Vestaksen Eiendom

Prosjektledelse: HRP

Totalentreprenør: Alento

Kontraktsum eks. mva.: 231 millioner kroner

ARK: Arkitektgruppen Drammen

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIG: Multiconsult l RIE: Borge Installasjon l RIV VA: Norsk Teknisk Installasjon l RIBr: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Stikning og oppmåling: Stener Sørensen l Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner l Betong Prefab: Loe Betongelementer l VVS: Norsk Teknisk Installasjon l Elektro: Borge Installasjon l Grunnarbeid: Kongsberg Entreprenør l Heis: Reber Schindler Heis l Betongarbeider: XTM Bygg l Maler: Bohlin l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Vinduer: Lian l Dører, parkett, listverk: Trenova l Flisarbeider: Stryken & Gudbrandsen l Taktekking: Taktekkermester Bjørn Schramm l Overlys: Everlite

Stadionkvartalet i Mjøndalen har vokst frem bygg for bygg i fem byggetrinn fra 2013 og frem til utgangen av 2019. De tre siste byggetrinnene i det nye nabolaget ved Mjøndalens hjemmestadion har blitt gjennomført av Drammen-entreprenør Alento. De kom til byggeklar råtomt oktober 2016, og har satt opp tre nye blokker på like mange år.

Anleggsleder og prosjekteringsleder Ole-Kristian Sollie Eggen i Alento er godt fornøyd med hat-tricken ved Consto Arena.

– Vi er absolutt fornøyde. Prosjektet er levert med svært få mangler, og det har vært svært stille fra beboerne i etterkant, på alle byggetrinnene. Det er som regel et godt tegn, summerer Eggen.

– Kvaliteten har vært høy på alt som er levert, supplerer kollega Daniel Austli.

Kundetilfredshetsmålinger gjort av byggherre Vestaksen Eiendom viser også stor tilfredshet med både beliggenheten, kvaliteten, informasjonen som er gitt og menneskene som har arbeidet på Stadionkvartalet.

– Det var høy score på alt, så det var jo veldig bra, sier salgs- og markedssjef Helene Mork i Vestaksen.

Kjeller over bakken

De tre siste av fem byggetrinn på Stadionkvartalet har blitt gjennomført fra oktober 2016 til november 2017, fra oktober 2017 til oktober 2018 og fra august 2018 til oktober 2019.

Mjøndalens sandgrunn ga totalentreprenøren gode forhold i grunnen, og byggene står på en plasstøpt såle på sanden, med peler ned til grunnfjellet gjennomsnittlig 30 meter under bakken. For å sikre prosjektet mot flom, er det ikke gravd kjeller i prosjektet, og parkering og boder er lagt til første etasje.

Bærekonstruksjonen i de tre femetasjes leilighetsblokkene som utgjør byggetrinn tre til fem, består av prefabrikkerte betongelementer med hulldekker i etasjeskillene. Alt utover råbygget er plassbygd, opplyser entreprenøren.

Bruk av prefabrikkert bæresystem har blant annet hjulpet å unngå støv og støy, med tanke på at Stadionkvartalet til enhver tid har blitt bygget tett på allerede innflyttede boliger, samt med Mjøndalen skole som en av prosjektets nærmeste naboer.

God informasjon til beboere og skolen, samt god kontroll på leveransene har gjort prosessen så smertefri som mulig for både entreprenør og naboer.

Hjemmebane

En suksessfaktor for prosjektet har vært kontinuitet, både med tanke på underentreprenørene og leverandørene i de tre siste byggetrinnene, samt stor grad av repetisjon i utforming og materialvalg fra ett bygg til det neste.

– Det er stort sett i fellesarealene det er forskjell, men standarden i leilighetene er veldig lik. Det gir en stor grad av forutsigbarhet, og når vi stort sett har brukt de samme underentreprenørene, føler vi at det har vært lettere å opprettholde kvaliteten gjennom prosjektet. Alle vet hva de skal bygge, sier Ole-Kristian Sollie Eggen i Alento.

Fasadene i prosjektet et bygget med murpuss og royalimpregnert trekledning fra Marnar Bruk. I tillegg er det innslag av Cembrit-plater og sinkoverflater, samt store glassfasader på byggetrinn tre og fem.

Byggetrinn tre har også en glassheis som gir utsikt over Mjøndalen.

– Det er mange ekstra kvaliteter i fellestjenestene i prosjektet, bekrefter Helene Mork i Vestaksen.

Eneboligkvaliteter

På det meste har det vært omtrent 50 mann i sving på prosjektet på samme tid. Entreprenøren opplyser om at de ikke har hatt en eneste fraværsskade i løpet av tre år med bygging på Stadion-kvartalet.

De forteller samtidig at de i byggetrinn tre oppnådde en sorteringsgrad på litt over 80 prosent, mens de i byggetrinn fem kom over 90 prosent på sorteringsgraden.

– Vi har et miljøfokus i alle prosjektene våre, og vi stiller krav til entreprenørene våre. Vi hadde krav om 85 prosent sorteringsgrad i kontrakten på byggetrinn fire og fem. Jeg kan også opplyse om at Vestaksens nye boligprosjekter vil bli BREEAM-sertifisert, sier konstituert administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Sindre Juel Berg.

Byggherre er, i likhet med entreprenøren, godt fornøyd med Stadionkvartalet.

– Vi har bygd en hel bydel her. Det er 174 leiligheter på en tomt hvor det ikke var noen ting før, og hvor ingen hadde tro på at det kunne komme så mange leiligheter. Dette var det første store prosjektet til Vestaksen Eiendom, og vi er veldig, veldig stolte av det. Dette prosjektet representerer de fellestjenestene som Vestaksen har fokus på i sine boligprosjekter; egentlig at man kan tenke seg eneboligkvaliteter i leilighetsbygg, sier Berg.

Vestaksens konsept for bokomfort, trivsel og naboskap går under navnet Bo2, og har i aller høyeste grad preget Stadionkvartalet.

Til sammen 85 leiligheter utgjør de tre siste byggetrinnene i prosjektet, og leilighetene er mellom 53 og 158 kvadratmeter store. Selv om de fleste av kjøperne kommer fra Drammen-området, er de mangfoldige i demografi, og strekker seg fra 22 til 92 år i alder.

Beboerne kan i det nye kvartalet benytte seg av et stort utvalg fellestjenester i prosjektet, som et stort sykkelverksted med sykkel- og hundevask, en felles smøre- og snekkerbod, bilvask, lånetilhengere, systue, bibliotek og festsal, drivhus, gjesteleilighet og delekontor som kan leies via prosjektets egen booking-tjeneste.