Foto: Kristian Ulstad.

Foto: Kristian Ulstad.

Stadig grønnere asfalt i Statens vegvesens kontrakter

Statens vegvesen ligger an til å redusere CO2-utslippene på asfalt med 70 prosent innen 2030. Samtidig økes levetiden.

Dermed er Norge er verdensledende når det gjelder klimakutt for asfalt, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen bruker sin markedsmakt for å legge til rette for nye innovasjoner. Målet var å halvere klimautslippet på ti år, men etter to år er man allerede halvveis til målet. Trolig reduseres CO2-utslippet fra asfalt med 70 prosent innen 2030, ifølge meldingen.

Visuelt sett er asfalten like svart som før, men produksjonsmåten og innholdet er grønnere.

Statens vegvesen stiller nå strenge klimakrav til leverdørene i nye asfaltkontrakter.

– Tidligere var lavest pris tildelingskriterium på asfaltkontraktene, men nå stiller vi også klima- og miljøkrav, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

Inneværende år er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling av de fleste kontraktene.

Lunaas forteller at Statens vegvesen i år har fire pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet.

- Samarbeidet mellom Statens vegvesen som byggherre og asfaltbransjen har gjort Norge verdensledende for klimakutt for asfalten. Flere land ser nå til Norge, sier Thor Asbjørn Lunaas, seksjonssjef og leder for Asfalt- og vegmerkingsseksjonen i Region midt. Foto: Knut Opeide

- Samarbeidet mellom Statens vegvesen som byggherre og asfaltbransjen har gjort Norge verdensledende for klimakutt for asfalten. Flere land ser nå til Norge, sier Thor Asbjørn Lunaas, seksjonssjef og leder for Asfalt- og vegmerkingsseksjonen i Region midt. Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen stiller krav til det ferdige asfaltdekket, men det er entreprenørene selv som beskriver massetype og velger sammensetning, og hvilke materialer som brukes for å oppnå best mulige egenskaper. Grep som gjøres er å bytte ut olje med bioråstoff, bruke klimanøytrale energikilder når asfalten produseres, gjenbruke gammel asfalt og bruke mer kortreist stein.

– Entreprenørene er positive til endringen i kontraktene. Med sin kunnskap og erfaring jobber de nå for å for å gi trafikantene et asfaltdekke som er slitesterkt og klimavennlig, til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

I fire av årets kontrakter er en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjørende for hvilken entreprenør som vant anbudet.

– I den såkalte Østfoldskontrakten får vi en levetidsøkning på asfalten på 3,6 år, samtidig som CO2-utslippene er redusert til 36,7 kilo pr. tonn asfalt. I Trøndelagskontrakten er levetidsøkningen på 1,4 år, samtidig som CO2-utsplippene er redusert til 44,6 kilo. Også i pilotkontraktene i Nord-Troms og Buskerud/Asker er resultatene gode, opplyser Lunaas.

Inneværende år er 27 kontrakter utlyst. I 20 av disse vektes det på utslipp av CO2. Fire kontrakter tildeles på laveste årskostnad ut fra en kombinasjon av CO2-utslipp, levetid og pris. Én kontrakt har krav til minimum 50 prosent LTA (asfalt produsert ved lavere temperatur enn normalt) og én kontrakt har fradrag for kvalitet-/miljøforbedrende tiltak.