Stadig flere i arbeid

- Innsatsen til regjeringen for at flere skal kunne delta i arbeidslivet lykkes. Dette bidrar også til å få bukt med fattigdommen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ministeren viser til tall som SSB i dag har lagt frem som viser fortsatt bedring på arbeidsmarkedet.

- Den høye etterspørselen etter arbeidskraft bedrer jobbsjansene for alle grupper i samfunnet. Sysselsettingen har det siste året økt med hele 80 000 personer og det har blitt 30 000 færre arbeidsløse. Videre øker deltagelsen i arbeidslivet for de over 55 år og for kvinner. Redusert arbeidsledighet og økt deltagelse er et særs viktig bidrag til bedre fordeling i samfunnet og til økt inntekt og redusert fattigdom, sier statsråden.

- Tallet på langtidsarbeidsløse reduseres nå raskere enn tallet på korttidsarbeidsløse. De som ønsker å tilby arbeidskraft har nå bedre tider enn på lenge, sier Bjarne Håkon Hanssen.