Stad Hotell

defaultdefaultdefaultdefaultdefaultdefaultHar stått for byggingen: Sentrale aktører i Dragebygg som har bygget Stad Hotell. Fra venstre Mads Drage, Heming Drage og prosjektleder Svein Sjåstad.

Rederne i Ervik Havfiske, et av verdens største linebåtrederier, bygde like godt hotell på hjemstedet Stadlandet etter noen gode år innen fiskeri.

Fakta

Sted: Leikanger i Stad kommune

Prosjekttype: Hotell, konferanse og restaurant

Byggherre: Stad Hotell Eiendom AS

Areal: Totalt ca. 2500 kvadratmeter, siste byggetrinn ca. 1500 kvadratmeter

Prosjektkostnad: Cirka 75 millioner kroner eks. mva.

Arkitekter: ART Arkitekter og Ingeniører, Magne Bergseth, Dragebygg

Totalentreprenør: Dragebygg

Rådgivende ingeniører: RIV: Riksheim Consulting l RIB: Førde Sementvare l RIBfy, RIAku: Dragebygg l RIE: Eid Elektro

Underentreprenører og leverandører: Lås: Låsservice Ålesund l VVS: Stadlandet VVS l Ventilasjon: Isovent l Elektro: Eid Elektro l Grunnarbeid, utomhus: Honningsvåg Maskin l Betongelementer: Førde Sementvare l Ferdigbetong: Stad Betong l Limtre: Moelven l Vinduer og fasade: Holvik Glas l Vinduer: Røros Vinduer og Dører l Flislegger: Slettemark Eigedom l Interiørdesign: Vestnes Ocean l Rekkverk: Midthaug l Peling: Fundamentering l Kjøkken: AUBO l Byggevarer: Byggfag Dragebygg l Gjennomsiktig glass i gulv: Westmek l Skjæring av logo med vannjet: Stadpipe l Utvendig kledning: MøreRoyal l Heis: Heisplan

Ved siden av å drive linefiske i nordlige farvann, driver Ervik Havfiske også med noe så eksotisk som fiske etter Patagonisk tannfisk i Sørishavet. Og det er nettopp dette fisket som har kastet best av seg de senere årene, og som har bidratt til finansieringen av Stad Hotell.

Tremenningene Stig og Kjell Magne Ervik startet som gründere midt på 1980-tallet med egen linebåt. Nå består Ervik-gruppen av et konglomerat av selskaper med milliardomsetning. Rederne har de siste årene investert en milliard kroner i nybygde fiskebåter, og nå også i hotell i eget nabolag på tettstedet Leikanger på Stadlandet. Hotellsatsingen koster totalt rundt 75 millioner, kroner eksklusiv merverdiavgift. Det inkluderer nybygg ferdig før jul med 20 rom, fløyen med 12 rom som stod ferdig i 2017, rehabilitering av den opprinnelige Furebuda, samt inventar.

Sjøbod var utgangspunktet

På tomten stod det nemlig opprinnelig to fiskeboder. Furebuda og Hoddevikbuda. Mens Furebuda ble rehabilitert til restaurant tidlig på 2000-tallet, var Hoddevikbuda på nabotomten i ferd med å ramle sammen. Det viste seg imidlertid vanskelig å få lønnsom restaurantdrift i Furebuda. Reder Stig Ervik engasjerte seg og ulike muligheter ble diskutert. Løsningen ble hotellet som nå står ferdig, med den opprinnelige Furebuda som en liten del av komplekset. Man ville gjøre det skikkelig når man først skulle satse.

– Da Selje Hotell brant, oppstod det et behov i Ervik-systemet for rom til egne kunder, leverandører og folk som skulle sertifisere. Første byggetrinn med 12 rom stod ferdig i november 2017, slik at rombehovet ble løst, forteller Heming Drage, daglig leder i Dragebygg. Entreprenørbedriften har base på Leikanger i Selje og er en stor aktør i byggebransjen i Måløy-, Selje- og Stadlandet-området.

Måtte være ferdig til skipsdåp

Heming og broren Mads Drage er andre generasjon i bedriften som ble grunnlagt i 1968 og som har cirka 35 ansatte. Brødrene driver Dragebygg sammen, med 50 prosent eierandel hver. Som lokal entreprenør har Dragebygg samarbeidet tett med Ervik Havfiske.

– Dette er sjette større utbyggingen vi har hatt for Ervik. Det er det største enkeltstående bygget vi har satt opp noen gang, sier Drage om siste byggetrinn på Stad Hotell.

Åpningen falt sammen med dåpen av to nybygde skip i Ervik Havfiske. MS Vestkapp og MS Frøyanes Junior hadde en samlet prislapp på 340 millioner kroner.

Bygde uten budsjett

Drage forteller at de aldri ble forelagt noe budsjett eller kostnadsramme for utbyggingen.

– Beskjeden var at det måtte være ferdig til skipsdåpen, og at det måtte være skikkelig. Ellers fikk vi ganske frie tøyler. Det bygger selvsagt på et tillitsforhold etter årelangt samarbeid. Her er ikke spart på noe, sier Heming Drage.

– Stig Ervik spurte meg i fjor sommer om et foreløpig prisanslag, og jeg sa at vi har passert 25 millioner kroner. Det var greit, forteller Drage om samhandlingen mellom partene.

Drage er selv sivilingeniør og virksomheten har gjort mye av prosjekteringsjobben i egen regi. Til arkitekturen har de fått assistanse fra ART Arkitekter i Ålesund og sivilarkitekt Magne Bergseth i Ulsteinvik i ulike faser.

Stig Ervik selv sier bedriften har nedfelt i statuttene sine at de skal bidra til lokal verdiskapning i miljøet der de holder til.

– Utgangspunktet for satsingen var at vi trengte overnatting til egne besøkende. Etter hvert utviklet det seg til å bli et større hotell med konferansefasiliteter som vil være et gode både for tilreisende og fastboende. Vi er lokalpatrioter som involverer oss i mye, alt fra sponsing av idrett til stedsutvikling, sier mannen som er daglig leder og eier 50 prosent av Ervik Havfiske-gruppen.

Satser på værturisme

Stadlandet er et unikt sted med mange små bygder plassert i idylliske viker spredd rundt Stadplatået. For å komme deg til de ulike bygdene må du kjøre på smale veier som slynger seg opp og ned langs platået. Den mest kjente destinasjonen er surfestedet Hoddevik, knapt 20 minutters kjøretur fra det nye hotellet. En annen er Vestkapp. Området er kjent for å være værhardt, og nettopp værturister er noe man håper skal bidra til å fylle opp hotellet utenfor hovedsesongen. Folk inviteres til å oppleve storm ved Stad.

– Vi har stor tro på Stadlandet som turistdestinasjon, og ser potensiale for vekst. Jeg ønsker meg ikke 50 turistbusser hit hver dag, men heller turister som kommer for å gå turer og oppleve fred og ro, kombinert med matopplevelser, sier Ervik. Restauranten på hotellet får råvarer rett fra rederiets egne båter. Hotellet skal bli et utstillingsvindu for produktene fra Ervik Havfiske, og ambisjonen er å være verdensledende på sjømat.

– Vi har blant annet Patagonisk tannfisk på menyen.

Komplisert tomtespørsmål

Heming Drage forteller at Ervik Havfiske er den store utviklingsmotoren lokalt.

– De betyr veldig mye. De er et forbilde som viser at det går an å drive stort på et lite sted. Aktiviteten gir store ringvirkninger til resten av næringslivet her. De investerer i lokalt næringsliv og er flinke til å bruke lokale bedrifter.

Drage forteller at de første gang ble involvert i prosjektet i 2001 da de restaurerte Furebuda.

– Siden har vi vært med i alle utviklingsfaser, med den siste utbyggingen som den klart mest omfattende.

Tomtespørsmålet var lenge en hindring for siste byggetrinn, siden 32 parter var med på eiersiden i den opprinnelige Hoddevikbuda. Den gamle sjøboden hadde også en viss historisk verdi, men forfallet var kommet så langt at det ble gitt klarsignal for riving. Det har vært velvilje og interesse for å få hotellet på plass både politisk og fra lokalbefolkningens side.

Det nye bygget bærer navnet Hoddevikbuda videre. Inne i bygget er det dessuten en egen museumsavdeling der det er vegger med original kledning fra det opprinnelige bygget.

Pelet 17 meter til fjell

Drage forteller at tomten måtte stabiliseres før bygget kunne reises.

– Vi gjennomførte grunnundersøkelser som kartla behov for å stabilisere tomten. Det viste seg at det er 17 meter ned til fast fjell. Løsningen ble å kjøre rundt 50 stålpeler gjennom den planerte fyllingen og ned til fast fjell, med skråpeling. Gulvet i første etasje er armert som et dekke for å hindre sprekkdannelser om det oppstår setninger. Det vil si på samme måte som etasjeskille. Når bygget nå i prinsippet står på fjell, står det godt. Fundamentering AS har gjort den omfattende jobben med peling.

Ringmuren er plasstøpt på toppen av de oppstikkende pælene. Mellom pælene er det plasstøpt armerte dragere som bærende konstruksjoner. Bygget er videre satt opp med betongelementer og med hulldekke som etasjeskiller. Betongelementer og hulldekke er levert av Førde Sementvare som også har bidratt som rådgivende ingeniør bygg.

Kreativ limtre-løsning

Taket er en trekonstruksjon med limtre og åser mellom limtrebuene, og med betongtakstein på toppen.

I den store konferansesalen på toppen måtte entreprenøren være kreativ siden taket over det store arealet ville være vanskelig å bære uten søyler.

– Det var ikke ønskelig med søyler og derfor måtte vi finne andre løsninger. Vi tok kontakt med Moelven Limtre, og i fellesskap fant vi frem til en limtrekonstruksjon i bue. Det ser også ut som en omvendt båt. Det ble en original løsning involverte parter er fornøyd med.

Betongelementene er synlige på overflater både utvendig og innvendig. Spesielt i gangarealene er det mye betong, noe som gir et rustikk preg. Ellers er veggoverflatene sparklet og malt gips. I taket er det gipshimlig som er sparklet og malt. På gulvene er det en kombinasjon av vinyl og teppeflis.

Maritime detaljer går igjen i bygget, og gir et signal om hvem som betaler. Selskapet Vestnes Ocean har hatt ansvar for interiørdesign. Dette er et selskap Ervik Havfiske har brukt i forbindelse med innredning av båter.

Kledningen som preger store deler av fasaden på nybygget er værbestandig MøreRoyal.

Hotellet henter varme fra fjorden gjennom et system med vannbåren varme til radiatorer i rommene.

– Byggingen har gått veldig bra. Den største utfordringen var at det var kort byggeperiode. Vi startet i januar og måtte være ferdig til skipsdåpen i slutten av november. Det var hektisk, sier Drage.


Flere prosjekter