Stabilt kvartalsresultat i Entra

Omsetning og resultat holdt seg stabilt i andre kvartal 2020 for Entra, etter nedgang i første kvartal på gun av

Det skiver den store eiendomsaktøren i en pressemelding fredag.

Entras leieinntekter i andre kvartal 2020 landet på 587 millioner kroner, opp syv millioner kroner fra samme kvartal i 2019. For hele første halvår økte leieinntektene fra 1.165 millioner kroner i 2019 til 1.174 millioner kroner i år. Inntektene fra eiendomsforvaltning gikk samtidig litt ned sammenlignet med fjoråret, med et fall fra 352 millioner kroner til 350 millioner kroner i andre kvartal og ned fra 727 millioner kroner til 706 millioner kroner for halvåret. Resultat før skatter og avgifter så langt i år utgjør en beskjeden økning fra 937 millioner kroner til 940 millioner kroner i andre kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019, men for halvåret samlet ser man en kraftig nedgang fra 1.795 millioner kroner til 997 millioner kroner i 2020.

Resultatfallet henger igjen fra første kvartal i år og markedssjokket som kom i kjølvannet av koronapandemien.

«På grunn av den vesentlige usikkerheten om effektene av disse hendelsene på økonomien har Entra valgt å basere virkelig verdi av eiendomsporteføljen på de verdsettelser som ble oppnådd ved utgangen av 2019. Netto verdiendringer på finansielle instrumenter var på -337 millioner kroner (- 22 millioner) i kvartalet, hovedsakelig på grunn av den nylige kraftige reduksjonen i markedsrenten som førte til en netto gjeldsforhøyelse på rentederivater. Resultat før skatt kom på 58 millioner (857 millioner) i kvartalet», skrev Entra da.