I løpet av kvartalet avsluttet Entra Holtermanns veg 1-13 i Trondheim. Foto: John Inge Vikan

Entra: Leieinntekter og resultater bare i begrenset grad koronapåvirket - men opplever resultatfall

Entra skriver i en børsmelding at leieinntekter og resultater fra eiendomsforvaltning bare i begrenset grad har blitt påvirket av koronasituasjonen i første kvartal. Resultat før skatt endte på 58 millioner kroner (857 millioner) i kvartalet, heter det i en børsmelding.

Leieinntektene endte på 587 millioner kroner i 1. kvartal 2020 sammenlignet med 585 millioner i 1. kvartal 2019.

Nettoinntektene fra eiendomsforvaltning var på 357 millioner kroner (375 millioner). Eksterne verdivurderinger innhentet fra 1. kvartal 2020 innebar en økning av markedsverdien på eiendomsporteføljen med 1,2 milliarder kroner, hvor det ikke er hensyn til noen potensielle effekter av COVID-19-pandemien og den nylige utviklingen av oljeprisene.

- På grunn av den vesentlige usikkerheten om effektene av disse hendelsene på økonomien har Entra valgt å basere virkelig verdi av eiendomsporteføljen på de verdsettelser som ble oppnådd ved utgangen av 2019. Netto verdiendringer på finansielle instrumenter var på -337 millioner kroner (- 22 millioner) i kvartalet, hovedsakelig på grunn av den nylige kraftige reduksjonen i markedsrenten som førte til en netto gjeldsforhøyelse på rentederivater. Resultat før skatt kom på 58 millioner (857 millioner) i kvartalet, heter det i en børsmelding.

Entra har inngått nye og reforhandlede leieavtaler med en årlig leie på til sammen 86 millioner (36.400 kvadratmeter) i kvartalet. Per 31.03.20 var porteføljens belegg på 97,4 prosent (96,3 prosent), og den gjennomsnittlige uutløpte leieperioden for kontrakter var 7,0 (7,2) år.

I løpet av kvartalet avsluttet Entra Holtermanns veg 1-13 i Trondheim. Eiendommen er på 11.700 kvadratmeter og er 98 prosent utleid.

- Entra er i en robust situasjon med en solid leietakerbase og har 58 prosent av leieinntektene fra offentlige leietakere. For øyeblikket har Entra tilgjengelige kontanter og ubenyttede kredittfasiliteter som utgjør 7,3 milliarder kroner, mer enn tre ganger all gjeld som forfaller de neste tolv måneder, skriver selskapet.

Les kvartalsrapporten her