Konsernsjef og administrerende direktør i Peab, Jesper Göransson. Foto: Peab

Stabilt for Peab i 2019

Peab-konsernet leverte tall for 2019 på linje med 2018 med en økning på tre prosent i omsetning.

− I 2019 økte vi omsetningen med tre prosent til 54 milliarder svenske kroner. Når vi justerer for kostnader knyttet til oppkjøp og elimineringer, ser vi også en økt lønnsomhet. Det foreslåtte ekstra utbytte* viser at Peab, gjennom våre fire samarbeidende forretningsområder, har en evne til å generere god inntjening for våre aksjonærer. Vi har stabile markedsutsikter, og tar nå fatt på 2020 gjennom å fullføre oppkjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet, som forventes å skje i løpet av første halvår, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab i en pressemelding.

Nøkkeltall januar - desember 2019:

 • Nettoomsetning: 54 008 MSEK (52 233)
 • Driftsresultat: 2 568 MSEK (2 573)
 • Driftsmargin: 4,8 prosent (4,9)
 • Resultat før skatt: 2 510 MSEK (2 518)
 • Resultat per aksje: 7,09 SEK (7,12)
 • Ordreinngang: 44 130 MSEK (51 087)
 • Ordrereserve: 42 494 MSEK (45 819)
 • Kontantstrøm før finansiering: -551 MSEK (-1 021)
 •  Nettogjeld: 7 507 MSEK (3 551). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er nettogjelden 6 743 MSEK Soliditet: 31,7 prosent (30,4). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er soliditeten 32,3 prosent
 • Styret foreslår et utbytte på 4,20 SEK (4,20) per aksje
 • Styret foreslår ekstra utbytte for et eiendomsselskap i henhold til Lex Asea

Nøkkeltall oktober - desember 2019:

 • Nettoomsetning: 15 312 MSEK (14 845)
 • Driftsresultat: 755 MSEK (863). Anskaffelse av resterende aksjer i Smidmek er belastet med 47 MSEK
 • Driftsmargin: 4,9 prosent (5,8)
 • Resultat før skatt: 724 MSEK (839)
 • Resultat per aksje: 2,00 SEK (2,39)
 • Ordreinngang: 12 096 MSEK (10 451)
 • Kontantstrøm før finansiering: 552 MSEK (949)