Tall fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse viser at det var en liten oppgang på 0,1 prosentpoeng i antallet arbeidsledige fra januar til februar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Tall fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse viser at det var en liten oppgang på 0,1 prosentpoeng i antallet arbeidsledige fra januar til februar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Stabilt antall sysselsatte siste halvår

Antallet sysselsatte holder seg stabilt, og i februar var det 2.889.000 sysselsatte personer i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det siste halvåret har antallet sysselsatte vært nokså stabilt, samtidig som befolkningen har økt. Sysselsatte målt i prosent av befolkningen har derfor gått noe ned, sier Tonje Køber, seksjonsleder for Arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk, i SSB.

Sysselsettingen gikk ned med 0,1 prosentpoeng i denne perioden.

Arbeidsledige utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken i februar, som tilsvarer 113.000 personer. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng fra januar.

Fra januar til februar var det en nedgang på 0,6 prosent i antallet jobber. Det tilsvarer omtrent 20.000 jobber.

– Nedgangen fra januar til februar kommer etter en uvanlig sterk jobbvekst fra desember til januar. Ser vi på perioden fra desember til februar har det vært en økning på omtrent 16.000 jobber, eller 0,5 prosent, forklarer Køber.