Dette er en nettside som utgir seg for å være Skatteetatens nettsider. Legg merke til «skattebyra.com» i URL-feltet som signaliserer at dette er en falsk nettadresse. Svindlere lokker nordmenn til slike falske sider gjennom tekstmeldinger. Foto: Skatteetaten / NTB
Dette er en nettside som utgir seg for å være Skatteetatens nettsider. Legg merke til «skattebyra.com» i URL-feltet som signaliserer at dette er en falsk nettadresse. Svindlere lokker nordmenn til slike falske sider gjennom tekstmeldinger. Foto: Skatteetaten / NTB

Økokrim og Nkom ber offentlige etater ta SMS-grep mot svindel

Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ber en rekke offentlige etater om å ta i bruk en tjeneste som skal begrense SMS-svindel.

Det er snakk om tjenesten «SMS SenderID-registry», som tilbys av de fleste mobilnetteiere. Tjenesten begrenser svindleres mulighet til å bruke offentlige etaters navn i tekstmeldinger.

– Det fungerer slik at navnet settes på en «hvitliste» og knyttes mot en kontrollert avsender. Meldinger fra avsendernavn som ikke er hvitlistet, kommer dermed ikke gjennom, sier Johannes Vallesverd i Nkom i en pressemelding.

Etater som Skatteetaten, politiet og Nav bør ta tjenesten i bruk, ifølge en ekspertgruppe dannet av Økokrim og Nkom.

Selv om de tar tjenesten i bruk, må alle fortsette å være kritiske til tekstmeldingene de får.

– Du må ha sunn skepsis og tenke deg godt om før du trykker på lenken, sier Vallesverd.