Stabburveien 14 ABC

Boligprosjektet i Bergen kombinerer det beste ved en enebolig med fordelene en leilighet kan by på.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, bolig

Salgssum: 106 millioner kroner

Bruttoareal: 2.800 kvm

Tiltakshaver: Backer Bolig

Totalentreprenør: Backe Bergen

Arkitekt: Faaland Arkitekter

Rådgivere: RIB: Konstruksjons-
teknikk l RIAku: Cowi l RIGeo: Multiconsult l RIBr og RIAku: Sweco

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeider: Rune Nordahl Entreprenørforretning l Fjellsikring: Interhandling l Betong-
leverandør: Unicon l Betong-
elementer: Voss Cementvarefabrikk l Stålkonstruksjoner: Johs Sælen & Sønn l Taktekking: Fløysand Tak l Glassfasade: John Holvik l Beslag: Bygg og Ventilasjon l Rekkverk: Profftrapp l Maler: Laksevåg Maler-
forretning l Parkett og innerdører: Format Gulv og Interiør l Flis-
arbeider: Format Mur og Flis l Fast innredning: HTH l Rørlegger: VVS Fag l Elektro: Bergen Elektro Automasjon l Ventilasjon: VVT l Gass: Gass-
montasje & Service l Brannisolering: Brann og Sikkerhetsforum l Lås og beslag: Låsservice l Garasjeport: Windsor Door l Natursteinsarbeid: Tommys Hage og Anlegg l Bygge-
varer: Maxbo Proff Bergen l Avfallsanlegg: Envac

På Storetvedt i Bergen har Backe Bergen AS ført opp ni leiligheter for Backer Bolig AS. De ni leilighetene ligger i tre punkthus på toppen av et 700 kvadratmeter stort parkeringsanlegg. Hver leilighet er 167 kvadratmeter. Samlet areal inkludert fellesareal er 2.800 kvadratmeter, med 1.500 kvadratmeter salgbart areal.

Samlet salgssum for leilighetene er cirka 106 millioner kroner. Prosjektet er tegnet av Faaland Arkitekter AS og ført opp i totalentreprise. Anleggsstart var i januar 2013. Leilighetene stod ferdige i august i år.

Meget høy standard
– Både byggene og leilig-hetene har meget høy standard med flotte materialer. Kjøperne hadde en rekke tilvalgsmuligheter, noe mange benyttet seg av, forteller prosjektleder Per Terje Bolstad i Backer Bolig.

Leilighetene ligger vestvendt med flott utsikt over Nordås-vannet og mot Gamlehaugen og har meget gode solfor-
hold. Leilighetene i første etasje har terrasser på 120 kvadratmeter, leilighetene i andre og tredje etasje har balkonger på henholdsvis 54 og 44 kvadratmeter. Alle leilighetene har livsløpsstandard. Hver leilighet har to biloppstillingsplasser i parkeringsanlegget. Mellom og foran punkthusene er det grøntareal, hellelagte områder, steinmurer, steintrapper og glassrekkverk.

Påkostede fasader
Tomten på Storetvedt er på cirka sju mål og har fjellgrunn. Deler av den lå på en fjellhylle med en bratt skråning i bakkant og et stup i fronten. Cirka 6.200 kubikkmeter faste masser er sprengt ut og kjørt bort. Tre heisgruver og et bossuganlegg går ned i grunnen under parkeringsanlegget. Disse konstruksjonene er støpt i vanntett betong.

– Den største utfordringen i prosjektet var sprengningsarbeidene i den sterkt skrående tomten, men det gikk bra. Trang tilkomst til tomten har også vært krevende, sier Per Terje Bolstad.

Punkthusene på toppen av parkeringsanlegget er vinklede. Både parkeringsanlegg og punkthus er av plasstøpt betong. Det er radonduk mellom parkeringsanlegg og punkthusene. Takene er luftede tretak som er isolert og tekket med takbelegg. De har tre graders vinkel. Fasadene har Kebony, kobber, aluminium, glass og natursteinsforblending med Altaskifer. Vinduene i leilighetene er store, mange går fra gulv til himling.

– Det er lagt stor vekt på vedlikeholdsvennlige løsninger. Utvendig er det brukt naturstein både som del av fasadene, og som terrengmurer og trapper. Trepanel av Kebony er primært brukt på de mindre værutsatte øst og nordveggene, mens syd- og vestveggene stort sett er bygget i glass og aluminium.

Vindusglassene er også av spesiell kvalitet, med isolasjonsverdi som minimerer problemet med kaldluftsras ved store vindus-flater, opplyser arkitekt Jon Faaland i Faaland Arkitekter.

Tidløst og attraktivt
Arkitekten mener prosjektet kombinerer det beste ved en enebolig med fordelene en leilighet kan by på.

– Hver leilighet har i utgangspunktet fire frie fasader som en enebolig. Hele etasjen tilhører denne boligen, og heisen går direkte til hver enkelt leilighet fra garasjen og inngangspartiet. Garasjen er romslig, med to ekstra brede garasjeplasser per leilighet. Leilighetsplanene er utformet slik at alle vinduer i nordgavlen er vinklet vestover, slik at det ikke blir innsyn på terrassene fra nabobygg. Vi har dermed kunnet bruke maksimalt med glass mot syd og vest. De terskelfrie og usjenerte terrassene får stolpefrie glassrekkverk, slik at utsikten fra både terrassen og stuen blir optimal, sier Faaland.

Jon Faaland sier at det har vært både spennende og utfordrende å samarbeide med en ambisiøs byggherre.

– Som arkitekt for prosjektet føler jeg meg trygg på at vi her har lagt grunnlaget for et prosjekt med unike kvaliteter i både utforming og utførelse. Dette boligprosjektet vil om en til to generasjoner fortsatt være et av de mest tidløse og attraktive stedene å bo i Bergen, sier Faaland.

Energibrønner
Stabburveien 14 er prosjektert og ført opp etter Tek07, men mange av løsningene oppfyller kravene i Tek10. Det er vannbåren gulvvarme i alle gulv, med unntak av våtrom som har elektrisk gulvvarme. Vannet varmes opp med en varmepumpe mot energibrønner (fire hull, til 200 meter), noe som skal være både miljøvennlig og økonomisk gunstig. Alle leilighetene har også gasspeiser, men de er mest til pynt og kos. Leilighetene i andre etasje er i energiklasse A, mens de i første og tredje etasje er i klasse B.


Flere prosjekter