St. Paul gymnas – bygg for samling

Lablogo

Lablogo

Nlogo

Nlogo

Holvik

Holvik

GrunnarbeidVest

GrunnarbeidVest

PetterssonGjellesvik

PetterssonGjellesvik

BergenProsjekt

BergenProsjekt

Montal

Montal

Ny-Hus

Ny-Hus

JCAndreassen

JCAndreassen

Nordvestvinduet

Nordvestvinduet

StoltzRiving

StoltzRiving

Et nytt tilbygg ved St. Paul gymnas skal brukes til idrettsformål og brukes som auditorium. Norconsult har vært arkitekt og totalrådgiver og LAB Entreprenør har ført det opp.

Fakta

Sted: Florida, Bergen

Prosjekttype: Tilbygg og rehab

Kontraktssum uten merverdiavgift: 46 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 2.100 kvadratmeter

Byggherre: Oslo Katolske Bispedømme

Byggherreombud: Løvaas Bygningsteknikk

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Prosjektering og arkitekt: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Riving: Rune Monsen lAsbestsanering og riving: Stoltz Riving og Miljøsanering l Grunnarbeid: Grunnarbeid Vest lByggegropsikring: Fundamentering lOppmåling: Exact l Betongarbeid: LAB Entreprenør l Stålarbeid: Alsaker Stål l Fasadestillas: Pilar lTømrerarbeid: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør lTaktekker: Fløysand Tak l Glassfasader: John Holvik l Pussfasade: Ny-Hus lRørlegger: Vestrheim l Elektriker: Petterson & Gjellesvik l Ventilasjon og SD-anlegg: GK l Heis: Otis lSportsgulv og utstyr: Unisport lBrannisolering og branntetting: Firesafe l Kjerneboring og betongsaging: Mimax Bergen lRekkverk og trapper: Montal l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Gulvstøp: Betonggulv lBlikkenslager: Vidar Venge l Maler: Malermester JC Andreassen l Lås & beslag: Heikki Bruvik l Byggvask: Eir Renhold

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Etter en samspillsfase har LAB Entreprenør ført tilbygget opp i en totalentreprise. Samspillsfasen ga ifølge avdelingsleder Pål Bjørkhaug i Norconsult Arkitektur & Landskap i Bergen god kontakt mellom LAB og Norconsult.

– Det har vært veldig god stemning og ingen uenigheter i prosjektet, sier Bjørkhaug.

Prosjektleder Helge Valland i LAB Entreprenør legger til at det var viktig for prosjektet at man i samspillsfasen også hadde med seg grunnentreprenør, fundamenteringsentreprenør og tekniske fag slik at man fikk frem de beste løsningene sammen. Samspillsfasen ble brukt godt og de som var med syntes det var en veldig fin inngang til en jobb å kunne dele av sine erfaringer og få avklart sine grensesnitt.

– Vi hadde også en beslutningsdyktig byggherre i dette prosjektet med rektor Petter Gjessing i spissen, som sammen med byggherreombud Rune Løvaas utgjorde et samarbeidsorientert team, sier Valland.

46 millioner kroner

Byggherre er St. Paul Gymnas og grunneier er Oslo Katolske Bispedømme (OKB). Tilbygget har et samlet areal på cirka 2.100 kvadratmeter, fordelt på tre plan. Kontraktssummen er på 46 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i juni 2021 og tilbygget ble overlevert 18. oktober 2022.

Valland sier at de største utfordringene i prosjektet var å bygge vegg i vegg med skole i full drift, trang tomt med liten riggplass og omfattende omlegging av infrastruktur i grunnen.

– Vi har lagt om overvann, VA-ledninger, sprinkler, høyspent, lavspent, gatelys, fjernvarme, gamle gassledninger (uten gass) og fiberkabler, sier Valland.

Tilbygget er prosjektert i BIMsync og det ble brukt tavler. Oppføring skjedde gjennom bruk av Lean Construction.

Bygg for samling

Tilbygget rommer en sal som skal brukes til idrett og som auditorium, to undervisningsrom, en lobby, en romslig messaninetasje og garderober for lærere og elever. Salen har en oppmerket spilleflate på 24x16 meter og et totalt areal på cirka 450 kvadratmeter. Den har et kombielastisk sportsgulv og kan brukes til alle former for ballspill og andre idretter. Det er en fast tribune med cirka 90 sitteplasser og en teleskoptribune med 183 sitteplasser. Det er også mulig å sitte på langsidene av salen og på en messaninetasje. Da kan samlet mengde tilskuere komme opp i nærmere 400. Salen er tilpasset bruk av prosjektor.

Tilpasse seg de historiske byggene

Master i arkitektur Anne Jenny Bergseth i Norconsult forteller at det var viktig å koble tilbygget til det eksisterende bygget fra 1937 på en god måte.

– Tilbygget skal avslutte Ole Landmarks bygg og det har vært høyt fokus på at bygget må ligge godt i situasjonen og tilpasse seg de historiske byggene i området, sier Bergseth.

Utformingen av nybygget tilpasser seg det kulturhistoriske miljøet med Ole Landmark sitt nyklassisistiske hovedbygg fra 1937. Nybygget er brutt opp i ulike volum og har en nedtrappende avslutning mot vest. Hallvolumet ligger opp mot det historiske bygget med vindusfelt som går over to plan for å reflektere det bakenforliggende dobbelthøye rommet. Bredden på vindusfeltene tilsvarer vinduene på hovedbygget. Hallvolumet omsluttes av en organisk buet form som henvender seg til parkelementene som steinmuren og trærne langs veien samt Nygårdsparken på andre siden av fylkesveien.

– I buen foregår byggets sirkulasjon og bevegelse mellom etasjene slik at bevegelsen inne i bygget kommuniserer med bevegelsen og det livet som foregår på utsiden. Buens fasade har en rekke vertikale vinduer med innfestede lameller som gir en dybde og stofflighet til fasaden. Lamellene er med på å åpne og lukke innsynet når man beveger seg rundt bygget, som gir ulike glimt av aktiviteten som foregår på innsiden. Fargen på lamellene er tilsvarende som vinduene på hovedbygget, Villa Florida og søsterhjemmet. Fasadene er utført i puss i tilsvarende farge som de øvrige byggene på anlegget. Den grønne fargen på de vertikale vinduslamellene er tilsvarende som vindusfargen på de historiske byggene. Det er valgt å bruke grønne betongsøyler i prosjektet for å koble seg til det grønne i omgivelsen både i form av parktrær og vindusomramming. Den grønne fargen er et tema som er videreført i interiøret, sier Bergseth.

I planløsning er det lagt vekt på en fleksibilitet og muligheter for bruk både til idrett- og kulturarrangementer med publikum til stede. Øverste plan har inngang fra dagens Skoleplass ved Villa Florida og gir en inngangssituasjon på en etasje mot plassen. Via foajé og mesanin i buen kommer man inn og ned i bygget til hovedplan med idrettsflate, og videre ned til garderober som også har inngang fra sjøsiden. Nybygget er i størst mulig grad lagt inn i terrenget og muliggjør en kobling mellom nybyggets spilleflate og skolens eksisterende kantine med kjøkken. Tilbygget er koblet til hovedbygget slik at den historiske fasaden blir et viktig fond motiv inne i hallen som oppleves særlig godt fra mesaninen.

– Å bygge inntil et historisk bygg har krevd noen ekstra dialogrunder med byantikvaren og byarkitekten i Bergen kommune. Disse møtene har bidratt til å styrke prosjektet og gjøre det til det vi ser i dag, sier Bergseth.

Jordnagling

St Paul gymnas ligger på Florida ved utløpet av Store Lungegårdsvann (som er den indre delen av Puddefjorden og sjøvann) og rett innenfor Gamle Nygårdsbro. Navnet Florida (med trykk på siste stavelse) på området oppsto fordi tyske håndverkere som skulle emigrere til Florida i USA havnet her i stedet.

Grunnen består dels av fjell og dels av tilfylte masser. Det ble funnet forurensinger i øverste del av jordlag på sør- og vestsiden av bygget. Dette er kjørt til godkjent deponi, sammen med eksemplarer av den svartlistete planten stripetorskemunn.

Under grunnarbeidet ble tomten sikret med jordnagling. Nybygget er sikret mot radon med membran og brønner der utlufting kan utføres. Det er tatt vare på en stor kanadapoppel som står foran det nye tilbygget og flere platanlønn som står mellom tilbygget og Nygårdsgaten.

Plasstøpt betong og stål

Tilbygget er plassert så lavt som mulig i terrenget. Det består av en tilnærmet kvadratisk del og har en buet fasade mot vest.

Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong og stål. Betongdekket i salen er av spennarmert betong. Taket bæres av q-dekker, er isolert og tekket med asfaltbelegg. Fasadene har lektet og pusset sto-vent. Det er glassfasader mot sør i plan 1 og mot nord og vest på plan 3. På gulvene i plan 1 er det belegg med hulkiler. På plan 2 og 3 er det parkett. Innervegger er faste og har lydabsorberende plater i undervisningsrom og i salen. Mange av innerveggene er i frilagt støvbundet betong. Det er lydabsorberende treullsement-plater i himling i salen og systemhimlinger ellers i tilbygget.

Det er brukt cirka 470 kubikkmeter ferdigbetong i konstruksjonene. Teknisk rom er plassert i kjeller. Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 200 millimeter i taket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,4 per time.

Tilbygget har robuste og vedlikeholdsvennlige materialer. Hovedinngang ligger på plan 3, nær skolebygget. På plan 1 er det inngang til garderober. En heis sikrer universell tilgjengelighet. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Det er solavskjerming i glasset mot sør på plan 1 og plan 2. mot vest er det grønne vertikale lameller. På sør- og vestsiden av tilbygget er det en nyasfaltert vei.

Tilbygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer og er basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter pert år er 140 kWh, noe som plasserer tilbygget i energiklasse B. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var 38 personer med. Tilbygget er fullført uten fraværsskader.


Flere prosjekter