St. Mariegate 46

St. Mariegate 46

Sted: Sarpsborg

Prosjekttype: Leilighetsbygg

BRA: 3.750 kvm

Byggherre: Backe Prosjekt

Totalentreprise: Backe Østfold

Kontraktsum eks. mva:
43 millioner kroner

Arkitekt: Ab arkitekter

Rådgivere: RIB: Bright - RIG: Sweco - RIBR: Brannkonsulent

Underentreprenører/leverandører: Elektro: Bravida - Rør: Borge Rør - Ventilasjon: Bryn Ventilasjon - Riving og grunnarbeid: Jørgen Karstensen - Utvendig VA: Kåre Telle - Maskin-/ stillasleie: BAS Maskinutleie - Armering: Sjur Dahl Armering - Ferdigbetong: A-betong - Spenn-
armering: KB Spennteknikk - Prefab: Con-Form - Stålkonstruksjoner: Metacon Industrimek - Parkett: Bo Andrén - Kjøkken/ garderobearbeider: Herføll Bygg - Mur, puss og flis-
arbeider: Lars Aarum - Brannisolering: Firesafe - Vinduer og balkongdører: NorDan - Innerdører: Dooria - Glass- og fasadearbeider: Moss glass og fasade - Rekkverk: Sagstuen - Ståldører: Daloc - Taktekking: Icopal - Blikkenslager: Lemtun - Lås og beslag: Fredrikstad Låsservice - Malearbeider: Hagelund & Gundersen

I eneboligbyen Sarpsborg begynner leilighetskompleksene å komme for fullt. St. Mariegate 46 er siste prosjekt som skal være med å fylle boligbehovet som et voksende arbeidsmarked fører med seg.

– Det er mange eneboliger i Sarpsborg, og ikke alt for mange nyere leilighets-
bygg. Når det er sagt så har vi satt opp fire boligbygg i Sarpsborg fra 2004 og frem til nå, sier prosjekt- og prosjek-
teringsleder Lasse Kristiansen i Backe Østfold til Byggeindustrien.

Det siste prosjektet han har vært med på, St. Mariegate 46, erstatter faktisk en enebolig som sto på byggetomten. Et leilighetsbygg med 28 leiligheter i forlengelsen av Sarpsborgs gågate er erstatningen. Han tror en av hovedårsakene til at leilighetsbyggene har gjort comeback i Særp er den store sykehusutbyggingen på Kalnes. Det nye Østfold-sykehuset vil generere flere tusen jobber i byen, noe som igjen fører til større trykk på boligmarkedet.

28 leiligheter
St. Mariegate 46 ligger som sagt i hjertet av Sarpsborg. Med 28 leiligheter, næringslokaler i første etasje og full parkeringskjeller. Leilighetene varierer fra 38,5 til over 150 kvadratmeter. Den største er for øvrig toppleiligheten hvor eieren kjøpte to leiligheter og slo dem sammen.

Utvendig kledning består hovedsaklig av forblending i tegl, puss og partier kledd med panel og plater.

Selve konstruksjonen ble utført med bærende vegger i betong og etasjeskillere med plasstøpt betong og betongelementer. Det vil si alle veggene bortsett fra den mot et eksisterende nabobygg er plasstøpt. De etterspente dekkene har gjort at disse kunne være litt tynnere enn vanlig.

Standarden er moderne og det man kan forvente av denne type prosjekt. Leilighetene blir varmet opp av vannbåren gulvvarme og fjernvarmen sørger også for varmtvannet i bygget. Et fint trekk ved prosjektet, er den trivelige bakgården som alle terrassene vender ut mot.

Garasjeplanet skal gi plass for 25 biler og 25 sportsboder. Bak trapperommet mot St. Mariegate ligger teknisk rom inkludert fjernvarmesentralen.

Næringslokalene i første etasje er lyse og trivelige, men da Byggeindustrien var på besøk tidlig i januar hadde det ennå ikke flyttet noen inn i denne delen av bygget.

Gravegrøfter
– Selve bygget er ukomplisert, men vi hadde noen utfordringer. Bygget er satt opp vegg i vegg med nabobygget som ikke har kjeller, noe som medførte etappevis utgraving og støp av vegger, slik at ikke masser under nabobygget ville rase ut. Bygget ligger også helt ut mot fortauskanten på to av fasadene, noe som også medførte en risiko i hendhold til graveskråninger. Med utgraving ned mot tre meter, ble grunnforholdene nøye vurdert for å slippe å spunte langs hele fasaden. Med bedre masser enn antatt utførte vi utgraving av kjeller uten å bruke spunt, legger han til. Fremdriften i prosjektet gikk som planlagt. Byggestarten var i september 2010, og i månedsskiftet november/desember hadde de fleste flyttet inn.

Egenregi
St. Mariegate 46 er på mange måter et prosjekt i egenregi. Backe Østfold er entreprenør, mens Backe Prosjekt er byggherre.

– Vi har brukt eget mannskap på tømmer og betong. Vi kunne tatt mur og flis selv også, men valgte å sette det bort. Dessuten er alt av maskiner og verktøy leid hos BAS Maskinutleie, som også eies av Backe gruppen, sier Kristiansen.

Innad i BackeGruppen har man en målsetting om at feil på nye prosjekt skal rettes opp senest 48 timer etter overdragelse. Det målet klarte de å oppfylle på St. Mariegate, med unntak av et par leiligheter hvor det var bestillingstid på et par av manglene.

– Vi er godt fornøyd med resultatet av overtakelsene. Byggenæringen sliter med mye etterarbeid på prosjekt som er overlevert. Når vi tar alt etterarbeidet med en gang kan vi låse døren og begynne å tenke på neste prosjekt, sier han.

Tekst og foto: Christian Aarhus