Vindmøller i Havøygavlen vindpark utenfor Havøysund i Måsøy kommune, mellom Hammerfest og Nordkapp. Vindkraftverket er verdens nordligste. Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB
Vindmøller i Havøygavlen vindpark utenfor Havøysund i Måsøy kommune, mellom Hammerfest og Nordkapp. Vindkraftverket er verdens nordligste. Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB

SSB: Vindkraft hadde grunnrente på 7,6 milliarder i fjor

De ekstremt høye strømprisene i fjor ga vindkraft ekstraordinær avkastning på 7,6 milliarder kroner, en sjudobling fra året før, viser nye SSB-beregninger.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet grunnrenten for ulike bransjer i fjoråret. Grunnrente er ekstraordinær avkastning som følge av tilgang til naturressurser.

Dagens Næringsliv melder at SSB-rapporten viser at 2022 ga historisk høy grunnrente for alle de fire bransjene: Vindkraft 7,6 milliarder kroner, kraft (vann, vind, varme) 128 milliarder kroner, oppdrett 28 milliarder kroner, olje- og gass 1665 milliarder kroner.

Vindkraftbransjen har på sin side ment at den reelle grunnrenten er mye lavere fordi beregningene ofte er basert på spotprisen i markedet, og ikke at en stor andel av kraften er solgt på lange kontrakter til lavere priser. I SSB-rapporten er det imidlertid tatt med en beregning justert for slike kontrakter. Det er også justert for at mye kraft produseres i områder med lave priser, som i Trøndelag.

Regjeringen har foreslått grunnrenteskatt på vindkraft, og egentlig skulle det hatt virkning fra årsskiftet, men i stedet ble saken utsatt og et moderert forslag lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.