Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

SSB: Vekst i fastlandsøkonomien i mai

Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge steg med 2,4 prosent i perioden april til mai, justert for normale sesongsvingninger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Det var til dels svært sterk vekst i mai for noen av næringene som har vært mest preget av nedstengningen, sier Pål Sletten, som er SSBs sjef for nasjonalregnskapet.

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått da myndighetene innførte smitteverntiltak i mars. I andre halvdel av april og videre utover i mai ble tiltakene lempet på, noe som bidro til å snu utviklingen. Helse og omsorg og annen personlig tjenesteyting sto for de største bidragene til veksten i mai, ifølge SSB.

BNP for fastlandsøkonomien er imidlertid fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar.

Oppgangen er noe lavere enn det som på forhånd var ventet, ifølge E24.