Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

SSB: Prisveksten på vei avtar

Det ble dyrere både å bygge og drifte vei i 2023, men priveksten har avtatt sammenlignet med de siste årene.

Nye tall fra SSB viser at byggekostnadene for veianlegg i 2023 steg med 2,8 prosent sammenlignet med 2022. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veier økte med 3,8 prosent i samme periode.

SSB understreker derimot at tallene viser at man er tilbake på et nivå med det som var vanlig før pandemien. Dette gjelder samtlige innsatsfaktorer for veianlegg og drift og vedlikehold av veier.

Tallene viser at rbeidskraftkostnadene knyttet til veianlegg gikk opp med 4,3 prosent. I tillegg økte maskinkostnadene med 3,3 prosent. Materialkostnadene hadde den svakeste årsveksten med 1,5 prosent. Materialkostnadene knyttet til betongbru gikk ned med 4,9 prosent, og dette forklares i stor grad med prisnedgang på armeringsstål.

Arbeidskraftkostnadene forbundet med drift og vedlikehold av veier steg også med 4,3 prosent, mens maskinkostnadene knyttet til drift og vedlikehold gikk opp med 8,6 prosent i 2023 sammenlignet med 2022.

Samtidig gikk materialkostnadene knyttet til vinterdrift av veier ned med 5,9 prosent. En vesentlig årsak til dette er prisreduksjon på salt. Videre steg transportkostnadene forbundet med vinterdrift med 2,6 prosent.