Norge eksporterte råolje til en verdi av 46,6 milliarder kroner i mars, en økning på 15,7 prosent fra samme måned i fjor. Likevel er eksporten totalt sett ned 20,5 prosent. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Norge eksporterte råolje til en verdi av 46,6 milliarder kroner i mars, en økning på 15,7 prosent fra samme måned i fjor. Likevel er eksporten totalt sett ned 20,5 prosent. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SSB: Betydelig nedgang i både import og eksport

Både import og eksport falt mye i mars sammenlignet med samme måned i fjor. Import er ned 23,1 prosent, mens eksport er ned 20,5 prosent, viser tall fra SSB.

Nedgangen for importen, som endte på 78 milliarder kroner, er hovedsakelig forårsaket av gjennomgående høy import i fjor, mens nedgangen i eksporten skyldes lavere priser på naturgass, samt lavere verdi på fastlandseksporten.

– For fastlandseksporten er fallet bredt, men særlig fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter trekker eksporten mye ned, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens eksportverdien på råolje har steget med 15,7 prosent som følge av høyere oljepriser, har eksporten av naturgass gått ned med hele 40 prosent.

– God tilgang på gass i det europeiske markedet har bidratt til mindre press på gassprisene i vinter, sier Rørhus.