Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

SSB: Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent i mai

Ytterligere 40.000 personer ble arbeidsledige fra februar til mai, ifølge SSB. Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent etter sesongjustering.

I samme periode gikk antall sysselsatte ned med 55 000, viser de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ledighetsnivået i mai var betydelig høyere enn det var i februar og økningen er godt utenfor feilmarginen for arbeidsledighet for rene månedstall.

Rett over 147.000 personer – tilsvarende 5,2 prosent av arbeidsstyrken, var arbeidsledige ved utgangen av mai, viser de sesongjusterte tallene. Tall fra Nav viser at antall arbeidsledige og personer på tiltak, falt kraftig, med rundt 100.000 personer fra toppnivået i mars til 198.000 ved utgangen av mai.

I AKU blir permitterte regnet som sysselsatte, ikke som arbeidsledige, i de tre første månedene av permitteringen. Fra februar til mai falt antallet i denne kategorien med 129.000.

Uten alle reiserestriksjonene i påsken ville nedgangen i utførte ukeverk fra januar til april vært betydelig høyere. Reiserestriksjonene i påsken førte til at en større andel av sysselsatte som ikke var permittert var på jobb i hele eller deler av påskeuken enn det som er vanlig, skriver SSB.