Ingen ble skadd da steiner traff en husvegg og gikk igjennom et soveromsvindu. Foto: Statens vegvesen

Sprengningsuhell på Hunstadmoen

Tirsdag skjedde det et sprengningsuhell på Hunstadmoen, som er en del av Bypakke Bodø-utbyggingen. Nå melder Statens vegvesen at man gjenopptar arbeidene etter gjennomgang av årsak og rutiner.

- Vi er glade for at ingen ble skadd, men dette var et svært alvorlig uhell og slikt skal ikke skje. Nå har vi gått igjennom hendelsesforløpet sammen med entreprenøren, slik at vi reduserer faren for gjentakelse, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø til vegvesen.no.

Etaten melder at rutinene rundt sprengningen og varslingen ser ut til å være fulgt. 

Årsaken til uhellet tirsdag 27. november var at salva var for kraftig i forhold til fjellforholdene.

- Det gjøres alltid en vurdering av fjellet før sprengning, og i dette tilfellet var ikke vurderingen god nok. Her var det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan fjellet var oppsprukket på grunn av tidligere sprengning og naturlig sprekker, sier Bardal.

Sammen med entreprenøren er rutiner og arbeidsmetoder gjennomgått og innskjerpet. Framover blir det spesielt fokus på vurdering av fjellforholdene.

- Det er alltid en fare forbundet med sprengningsarbeider, og derfor opprettes det alltid en sikkerhetssone slik at folk ikke kommer for nært. I dette tilfellet ble de som befant seg i det aktuelle bolighuset bedt om å oppholde seg i husets bakre del ved salveskytingen. Dette er vanlig praksis, sier han.

Entreprenøren vil fortsette arbeidene i Lauvåsveien over helga. 

- Vi forstår at folk kan være engstelige, men vi tar sikkerheten på største alvor. Samtidig er det viktig å respektere sperringer og informasjon fra vaktene. De som bor i de nærmeste husene vil bli kontaktet før sprengning, og de får da beskjed om hvordan de skal forholde seg, sier prosjektleder Odd Inge Bardal.