Sprengningen av Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand i slutten av februar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sprenger resten av Skjeggestad bru

Resten av Skjeggestad bru sprenges onsdag 25. mars kl. 13.00.

Det er brukassen mellom søylene i akse 2 og 4, ca. 70 meter, og søyle i akse 3 og 4, på sydgående bru som skal sprenges. Brukassen fra landkaret i nord og fram til første søyle i akse 2 skal rives etterpå med pigging.

Resterende rivearbeider er planlagt ferdig i løpet av mai måned. Selve brukonstruksjonen vil bli knust ved pigging.

Brua skal bygges opp igjen lik den som var der, men grunnen rundt fundamentene blir forsterket med kalk-/sementpeler. Eksisterende landkar i begge ender og fundamenter og søyle i akse 2, og fundamenter i akse 3 og 6 skal brukes om igjen.

Sprengningen er også denne gang teknisk svært utfordrende og det er viktig å ivareta sikkerheten.

Før sprengningen er det lagt ut knuste betongrester fra søndre del av brua og Leca-kuler under den delen av brua som skal sprenges. Det skal fungere som pute for bruelementene når de faller ned ved sprengningen. Det er wiresaget et snitt tvers gjennom brukassen noen meter syd for søyle i akse 2.