Sprenger bort 15.000 - 20.000 kubikk etter E18-ras

Så langt er det sprengt bort rundt 5.000 kubikk fjell fra fjellskjæringen langs E18 ved Larvik, hvor det gikk ras i midten av desember. De siste dagene er det sprengt tre salver som alle har vært på over 1000 kubikk (SE VIDEO).

Fredag 13. desember 2019 gikk det et steinras ved E18 Bommestad i Larvik. Cirka 1000 kubikkmeter med løse steinmasser og steinblokker raste ned ved E18. Ytterligere 300 kubikkmeter med fjell ble fjernet noen dager etter raset. I midten av januar kom Statens vegvesen med meldingen om at mer fjell måtte fjernes og at arbeidene kunne ta opptil to måneder.

– Sprengningsarbeidene går bra, men det er fortsatt litt usikkert hvor mye som må sprenges bort. Vi gjør analyser for hver salve, og vi ser for oss at totalvolumet vil ligge mellom 15.000 – 20.000 kubikk, opplyser prosjektleder Tore Jan Hansen til Byggeindustrien.

5000 kubikk

De siste dagene er det sprengt tre salver som alle har vært på 1000-1100 kubikk, og før det er det gjort flere mindre sprengninger. Da Byggeindustrien snakket med Hansen på fredag var det sprengt bort cirka 5000 kubikk.

– Hvor mange sikringsbolter vi inne med er usikkert. Det er også en vurdering som blir gjort hver eneste dag, sier Hansen.

Stort parti

Tore Jan Hansen har et bilde av fjellskjæringen med en rød strek (se under) som markerer partiet som skal sprenges bort. Fra E18-asfalten og opp til den røde streken er det cirka 20 meter, og høyden på partiet som sprenges bort er rundt 15 meter.

– Alt over den røde streken skal vekk i høyde. Vi følger en gammel sleppe i bakkant som går cirka 15 meter inn bak fjellskjæringen, forteller Hansen.

Et fjellparti på 15.000 - 20.000 kubikk må sprenges bort ved E18 i Larvik. Foto: Statens vegvesen.

Containervegg

Trafikken går i det ene E18-feltet og veien stenges kun i ti minutter av gangen når salvene går. Hansen understreker at trafikantenes sikkerhet har høyeste fokus. Samtidig er de opptatt av at ulempene for trafikantene blir minst mulig. Under arbeidene er det derfor etablert en vegg med til sammen 20 containere som fungerer som en sikring og en skjerm mot trafikken.

– Containeren hindrer sprut på E18 når salvene går og de sørger også for at en 75-tonns graver kan stå å pigge de største blokkene når trafikken blir satt på igjen etter sprengning, forteller Hansen.

Oppdraget er knyttet til driftskontrakten

Sprengning og sikring av fjellskjæringen er knyttet til driftskontrakten for E18 som Veidekke har ansvaret for. Det er Vestfold Fjellboring som utfører sprengningsarbeidene og Martinsen & Duvholt tar seg av opplasting og utkjøring av fjellmasser. Gjerden Fjellsikring har ansvaret for sikringen av fjellet.

Tore Jan Hansen opplyser at det også er solid geologikompetanse fra tre ulike miljøer involvert i prosjektet.

– Vi har med våre egne geologer i Statens vegvesen. I tillegg har vi med en fra Norconsult som følger opp hver eneste salve, og vi har inne Multiconsult på tredjepartskontroll, sier han.