Foto: Terje Pedersen / NTB

Foto: Terje Pedersen / NTB

Språkproblemer før Follobanen åpnet

To måneder før Follobanen ble åpnet, fikk Samferdselsdepartementet varsel om at driftskritiske dokumenter ikke fantes på norsk, melder TV 2.

Det kom fram i et brev som ble sendt fra Samferdselsdepartementet til konsernsjefen i Bane Nor, skriver TV 2.

Der står det at departementet er gjort kjent med at Spordrift over en tid hadde etterlyst dokumentasjon på et driftsopplegg for Blixtunnelen.

– Selskapet opplever at det har vært svært vanskelig å få driftskritisk informasjon fra Bane Nor/utbygger, tross mange etterlysninger. Dokumentasjonen skal nå foreligge, men på spansk, skrev utredningsleder Kathrine Marie Reksteberg i departementet.

I svaret fra konsernsjef Gorm Frimannslund kommer det fram at dokumentene var på engelsk, ikke på spansk. Bane Nor hentet inn hjelp fra tolker til å få oversatt dokumentene til norsk.

Bane Nor varslet da at de ville ha en forenklet versjon av dokumentene klar på norsk før åpningen i desember, men at den videre kritiske dokumentasjonen først ville være klar i mars i år.

All driftskritisk informasjon var tilgjengelig på norsk før åpningen, opplyser Bane Nor.