Oslo kommune anbefaler ikke torgbygg på 17 etasjer på Brynseng. Illustrasjon: COWI
Oslo kommune anbefaler ikke torgbygg på 17 etasjer på Brynseng. Illustrasjon: COWI

Sporveien vil bygge 17 etasjers høyhus på Brynseng – etaten sier nei

Sporveien foreslår å bygge et 17 etasjers torgbygg 69,2 meter over nye Brynseng torg. Ifølge Plan- og bygningsetaten kan de ikke anbefale et høyhus som de mener gir uheldige konsekvenser for omgivelsene.