Foto: Sporveien
Foto: Sporveien

Sporveien velger Norocs som entreprenør

Kontrakten for Ekebergbanen nedre-prosjektet i Oslo er signert. For første gang velger Sporveien Norocs som entreprenør.

Onsdag 6. september signerte Sporveien kontrakt med entreprenøren Norocs.

– Nå blir det bra å komme i gang. Det harvært en lang planleggingsfase og det er alltid gøy å begynne å bygge, sier prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på cirka 80 millioner kroner.

– Vi gleder oss til å bli kjent med Norocs, som er en ny entreprenør inn i trikkeprosjektene, og vi ser frem til at vi skal ha et godt og konstruktivt samarbeid, sier Nilssen videre.

I den nedre delen av Ekebergbanen, mellom Oslo Hospital og Ekebergparken holdeplass, skal trikkeskinnene skiftes i begge retninger, i eksisterende sportrasé. Arbeidetmed sporskifte ved Geitabru var i gang mandag 4. september. Norocs starter sine arbeider 25. september og er planlagt ferdig sommeren 2024.

– Rallarservice er underentreprenør i dette samarbeidsoppdraget. De utfører alt av sporarbeid og en del av kontaktledning, mens Norocs, blant annet holder i det overordnede som administrasjon og prosjektledere, skriver Sporveien.

Kontrollingeniør anlegg og assisterende byggeleder Piotr Zimny (f.v.), prosjektleder Laila Nilssen og byggeleder Steinar Braaten. Foto: Sporveien
Kontrollingeniør anlegg og assisterende byggeleder Piotr Zimny (f.v.), prosjektleder Laila Nilssen og byggeleder Steinar Braaten. Foto: Sporveien