Ill. Team Major
Ill. Team Major

Sporveien bygger nye Diakonhjemmet stasjon

– Det er ikke hver dag det etableres nye stasjoner på eksisterende linjer, og planen er at den skal stå ferdig til skolestart i 2027. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier Arnt Jørstad, prosjektleder i Sporveien.

– Stasjonen vil bidra til byutvikling, blant annet gjennom å åpne opp flere områder for publikum. Den nye stasjonen planlegges for eksempel med en gangbro over sporet som vil gi økt fremkommelighet og mulighet for å krysse T-banesporet. Diakonhjemmet stasjonen blir en helt ny, moderne og tilgjengelig stasjon, og vil trolig erstatte to eldre stasjoner, skriver Sporveien i en pressemelding.

– Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet og vårt mål er å fra flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, raskt og trygt. Gjennom denne typen utbyggeprosjekter gjør vi derfor endringer for å bedre tilbudet til de reisende, slik at fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag, sier Jørstad i meldingen.

Prosjektleder for Diakonhjemmet Arnt Jørstad. Foto: Sporveien
Prosjektleder for Diakonhjemmet Arnt Jørstad. Foto: Sporveien

I og rundt den nye stasjonen vil nye tilbud bli etablert. Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

Det norske Diakonhjem stiller til disposisjon rundt fem mål tomt til byggefasen for stasjonen og til permanent banetrase. Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune.