Illustrasjonsfoto: Spordrift

Spordrift oppgraderer og renoverer på Nordlandsbanen

Spordrift har vunnet konkurransen om å utføre sporombygging på Fauske godsterminal og ved Bodø stasjon, samt rehabilitere plattformen på stasjonen.

De fysiske arbeidene skal etter planen begynne i april/mai 2021 og avsluttes medio 2022.
Prosjektet, som har en ramme på cirka 50 millioner, inkludert merverdiavgift, er vunnet etter en tilbudsprosess og er det første konkurranseutsatte prosjektet Spordrift har vunnet.
- For Spordrift som holder Nordlandsbanen åpen og i drift er det veldig stas å få bidra til fornyelse av infrastrukturen vi jobber med fra før. Vi er stolte og ydmyke over tilliten, og er allerede godt i gang med planleggingen, sier Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift, i en pressemelding.
Arbeidene vil bli gjennomført under ledelse av den nye prosjektenheten i Spordrift. Produksjonen vil bli utført delvis med internt personell og delvis ved hjelp av underentreprenører.

Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift og Stein- Hugo Steffensen, prosjektansvarlig fra Bane NOR. Foto: Kalle Huelssner