Fra venstre Geir Lervåg (teknisk direktør i Spilka), Johan Strand, (daglig leder i Strafo) og Terje Bøe (administrerende direktør i Spilka Industri). Foto: Spilka
Fra venstre Geir Lervåg (teknisk direktør i Spilka), Johan Strand, (daglig leder i Strafo) og Terje Bøe (administrerende direktør i Spilka Industri). Foto: Spilka

Spilka Industri overtar Strafo

Spilka Industri og Strafo har hatt et langvarig samarbeid, og med virkning fra 1. november 2023 vil Spilka ta over driften av Strafo.

Strafo AS har drevet med overflatebehandling siden 1929. I dag tilbyr de hovedsakelig galvanisering av henge og trommelgods (elforsinking), med blå (blank) og sort kromatering. Bedriften er lokalisert i Skarbøvika i Ålesund kommune.

Strafo har levert tjenester innen overflateteknologi til Spilka i flere tiår, og nå vil Spilka overta driftsansvaret gjennom en avtale om virksomhetsoverdragelse. Det inngås en langsiktig avtale om leie av driftsmidler og bygg, opplyser partene om i en pressemelding.

- Spilka og Strafo har samarbeidet godt i 90 år. På initiativ fra dagens eier i Strafo, Johan Strand, ble det initiert forhandlinger om en overdragelse av virksomheten for noen måneder siden. Dette har vært gode og løsningsorienterte drøftelser som nå har ledet frem til en løsning. For Spilka representerer dette en fin mulighet til å påvirke vår strategiske posisjonering, der vi i tillegg til våre kjente forretningsområder vil kunne tilby tjenester innen overflatebehandling til både eksisterende og nye kunder. I tillegg er dette et område som er viktig for vår bærekraftstrategi, og et viktig ledd i arbeidet med å sikre enda bedre korrosjonsmotstand og lengre levetid for våre produkter, sier administrerende direktør Terje Bøe i Spilka Industri i meldingen.

- Spilka og Strafo har hatt et langt og godt samarbeid, og vi er svært glade for at det er nettopp Spilka som nå vil videreføre driften i Strafo. Spilka har siden etableringen vært vår klart største kunde, og vi mener Spilka har de beste forutsetninger for å videreføre driften på en god måte. Jeg vil også takke Spilka for gode og konstruktive drøftelser den siste tiden, og jeg er svært fornøyd med at det har ledet frem til denne avtalen, sier Johan Strand, som er daglig leder og eier av Strafo i samme melding.