Arkivfoto

Spenning før Statoils årsregnskap

Eksperter på petroleumsmarkedet tror Statoil vil komme med nye kutt i investeringer og nedjusterte mål. Selskapet har allerede kuttet stillinger og varslet kutt i eksterne kostnader.

Fredag oppsummerer Statoil tallene for 2013 og skisserer planene framover. Selskapet er under stort press for å få opp lønnsomheten, og kostnader må kuttes.

Professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn sier til Stavanger Aftenblad at kostnader kan reduseres på tre måter: Utbyttet til aksjonærene kan kuttes, selskapet kan ta opp mer lån for å finansiere investeringer eller investeringer kan kuttes. Mohn holder en knapp siste alternativ: Kutt i investeringene, primært de dyreste og de med høyest risiko.

I tillegg venter han, i likhet med Statoil-analytiker Trond Omdal i Arctic Securities, at fredagen bringer nyheten om at Statoil vil nedjustere sine ambisiøse produksjonsmål fra sommeren 2011.

Ingen vekst

Konsernsjef Helge Lund sa i 2011 at produksjonen av olje og gass skulle opp til mer enn 2,5 millioner fat innen 2020, en visjon han har holdt fast ved fram til i fjor høst. Da ble signalene mindre tydelige. Professor Mohn og Omdal tror vekststrategien har vist seg å bli i overkant kostbar og at grunnlaget for vekst ikke lenger er til stede:

– Statoil har i den senere tid solgt eiendeler i felt. Det har redusert investeringer og produksjon på kort sikt. Forventningen nå er at selskapet vil fortsette å selge andeler i felt. Det vil redusere veksten i produksjonen mot 2020, sier Omdal.

Fredrik Norman, pressetalsperson i Statoil, lover en kapitalmarkedsoppdatering på fredag med finansielle prioriteringer, strategi og vekstplaner fremover.

Luksusfelle

Kostnadskutt har vært sentralt for Statoil i over et år nå. I tillegg til at 239 stillinger skal flyttes ut av Norge er det varslet at 100 av 330 forretningsutviklere skal fjernes. Selskapet har også varslet sine leverandører om at de vil kutte mellom 20 og 30 prosent av tjenestene i 2014 og dermed spare milliarder i vedlikeholds- og modifikasjonsutgifter på norsk sokkel i Nordsjøen.

Terje Enes, leder i Safe Sokkel i Statoil, håper på nye signaler fra konsernledelsen fredag. Han tillegger dårlig ledelse mye av skylden for kostnadsoverskridelsene på norsk sokkel.

– Da Statoil og Hydro fusjonerte, skulle en av synergigevinstene være å redusere eller ikke øke felleskostnadene. Men i stedet har vi sett at de har økt voldsomt.

Sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi samstemmer, og håper dessuten på beskjed om redusert produksjonsmål:

– En kollega sa her om dagen at Statoil burde vært påmeldt Luksusfellen, og det er akkurat slik det føles noen ganger. Ledelsen har ikke hatt styring og kontroll.