SPAR Snarøya

Sted: Snarøya, Bærum Prosjekttype: Dagligvarebutikk Bruttoareal: 1.352 kvadratmeter Byggherre: Norgesgruppen Eiendom Prosjektledelse: ProsjektCompaniet Totalentreprenør: POB Entreprenør ARK: Meinich Arkitekter: Forprosjekt l Søndergaard Rickfelt: Prosjektering etter forprosjekt Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBrann: SteG Underentreprenører og leverandører: Massivtre og kielstegtak: Control l Solceller: Solenergi FUSen l Sedumtak: Blomstertak l Taktekking/membran: Protan Entreprenør l Elektro: Torshov Elektro l Rørlegger: Konnerud Rør l Ventilasjon: Randem & Hubert l Flisarbeider: HJJ Mur & Flis l Peling: Seierstad l Oppmåling: Stener Sørensen l Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Innredninger: Kelvin l Stillas: Buskerud Byggsystemer

Norgesgruppen Eiendom har sammen med dagligvarekjeden Spar utviklet og bygget et foregangsprosjekt på butikksiden hvor det er lagt stor vekt på å redusere klimagassutslippene.

På Snarøya i Bærum har nabolaget fått en ny butikk med svært høy miljøprofil.

Fakta

Sted: Snarøya, Bærum

Prosjekttype: Dagligvarebutikk

Bruttoareal: 1.352 kvadratmeter

Byggherre: Norgesgruppen Eiendom

Prosjektledelse: ProsjektCompaniet

Totalentreprenør: POB Entreprenør

ARK: Meinich Arkitekter: Forprosjekt l Søndergaard Rickfelt: Prosjektering etter forprosjekt

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBrann: SteG

Underentreprenører og leverandører: Massivtre og kielstegtak: Control l Solceller: Solenergi FUSen l Sedumtak: Blomstertak l Taktekking/membran: Protan Entreprenør l Elektro: Torshov Elektro l Rørlegger: Konnerud Rør l Ventilasjon: Randem & Hubert l Flisarbeider: HJJ Mur & Flis l Peling: Seierstad l Oppmåling: Stener Sørensen l Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Innredninger: Kelvin l Stillas: Buskerud Byggsystemer

I den nye dagligvarebutikken til SPAR-kjeden har byggherre Norgesgruppen Eiendom lagt stor vekt på å få ned CO2-avtrykket med energisparende tiltak og utstrakt bruk av miljøvennlige materialer.

– Det at vi har valgt å bygge Norges mest miljøvennlige butikk er et ledd i vår miljøstrategi om å bli klimanøytrale, sier prosjektsjef Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom.

Han medgir at det koster ekstra å holde miljøfanen høyt: – Kostnadsforskjellen mellom å bygge miljøvennlig slik vi har gjort her, og tradisjonelt er cirka 20 prosent. Vi er heldige som har eiere som velger å bruke de ekstra kronene for at man skal nå miljømålene, sier Sletten.

Han opplyser at den godt og vel fem mål store tomten som ligger like ved Snarøya kirke har vært i Norgesgruppens eie i flere år. Fra før sto det en Meny-butikk på tomta.

– Det gamle bygget var ganske slitent og utdatert, og vi valgte å rive fremfor å rehabilitere. Opprinnelig ønsket vi også å bygge boliger i tilknytning til nytt butikkbygg, men det fikk vi ikke godkjent av kommunen, sier Sletten.

Fjerde butikk med miljøprofil

SPAR-butikken på Snarøya er Norgesgruppens fjerde miljøbutikk-prosjekt, etter at matvarekjeden tidligere har bygget tre Kiwi-butikker med klar miljøprofil – med blant annet utstrakt bruk av tre og solcellepaneler.

– Vi tar med oss lærdommen fra de foregående prosjektene til å videreutvikle og bruke materialer og systemer for at det skal bli mest mulig energieffektivt. Vi regner kanskje ikke noen av miljøtiltakene hjem økonomisk, men dette er fremtiden, sier Sletten.

Den eksisterende bygningsmassen ble revet i november 2017, og man startet grunnarbeidene på nyåret i 2018. Overlevering av ferdig bygg skjedde 13. august 2018, og butikken åpnet dørene for kundene 24. august.

– Vi har hatt en kort og hektisk anleggsperiode. Vi rigget oss til i slutten av november i fjor og startet riving og kom i gang med grunnarbeidene på nyåret, sier prosjektleder Martin Aakvik i POB Entreprenør, som har vært totalentreprenør på prosjektet.

Grunnarbeid

Aakvik forteller at grunnarbeidene gikk greit, og at det ikke var behov for sprengning.

– Det er alltid noe spennende som skjer i grunnen, og her var det utfordringer med grunnvannet som sto litt høyt. Vi fikk løst det, selv om det tok litt tid, sier han.

Det eksisterende bygget hadde kjeller, noe som var en fordel.

– Da vi skulle sette i gang med peling, ble det litt komplisert fordi det var store variasjoner i dybden. Det kunne variere med 5-6 meters dybde bare på to meters avstand. Vi måtte også pigge noe fjell i forbindelse med parkeringsplassen foran butikken og vann til brannkum, sier Aakvik.

Konstruksjon, tak og fasader

Grunnbæringen er peler til fjell. Taket består av trematerialer og er en selvbærende takkonstruksjon fra Kielsteg. Det er heltre over og under og et fagverk av OSB-plater. Elementene spenner over hele butikkens bredde på 23 meter. Ytterveggene er utført i massivtre, som gjør at man unngår søyler langs vegglivet.

– På denne måten har vi unngått dragere, og det gir en åpen og fin konstruksjon, påpeker byggherres prosjektleder Line Sagberg i Prosjektcompaniet.

I tillegg til å være mer miljøvennlig enn tradisjonelle tak gjør Kielstegtakets lange spennvidde at butikken blir tilnærmet søylefri. Det er to søyler inne i butikken samt ved inngangspartiet. På taket er det lagt sedum, som vil binde CO2 i hele sin levetid. I tillegg har sedumtaket en fordrøyningseffekt.

– Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-avtrykket til bygget reduseres med cirka seksti prosent. I gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern, og vi har fått dispensasjon fra TEK-en for å ha doble massivtrevegger uten isolasjon, sier Vegard Sletten.

Utvendig er det benyttet asfalt som inneholder en stor del resirkulert asfalt. Dette gir et lavere CO2 avtrykk enn tradisjonell asfalt.

– Vi fikk et utrolig bra resultat på trykktesten. Resultatet på 0,41 viser langt under passivhusstandard, hvor kravet er 0,6, sier prosjektleder Martin Aakvik hos entreprenøren.

Energi, varme og ventilasjon

I butikken er det montert et nytt og effektivt system for gjenvinning og lagring av overskuddsvarme fra kjøleanlegget. Varmen brukes til oppvarming av butikken samt forbruksvann. Systemet er levert av Danfoss og brukt for aller første gang i Norge på dette prosjektet.

– Denne løsningen er vel utprøvd i Danmark og Tyskland, men det er første gang vi tester den ut i Norge. Systemet styrer både diskene, kjølemaskinene og ventilasjonen, og det er en styreenhet på alle komponentene. Varmen samles opp i to 300 liters akkumulatortanker, slik at vi kan hente varme derfra når vi trenger det, sier prosjektsjef Øystein Eng i Kjøpmannshuset. Han har hatt ansvaret for SPAR sin etablering og har som leietaker fulgt prosjektet helt siden utarbeidelse av tilbudsunderlag.

– Vi har utfordret leverandørene på at de skulle levere det beste og mest miljøvennlige de kunne komme opp med, og det har de gjort, sier Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom.

All belysning i butikken er utført med energieffektiv LED-belysning. Utendørs er det installert ladestasjoner for el-sykler og el-biler.

To arkitekter

Det er Meinich arkitekter som har tegnet bygget og rammesøkt det, samt utarbeidet anbudsdokumenter og beskrevet de fleste miljøtiltakene i samarbeid med tiltakshaver. Etter at POB Entreprenør vant anbudskonkurransen overtok Søndergaard Rickfelt som ansvarlig søker for igangsetting, samt arkitektprosjektering i byggefasen.

– POB og Søndergaard Rickfelt har gjort en super jobb med å bygge butikken. Vi ønsker å ta vårt ansvar og legge til rette for en mer klimanøytral utvikling innen byggebransjen, og vi syntes det er utrolig bra og inspirerende at tiltakshavere som Norgesgruppen tør og vil satse på dette, sier arkitekt Espen Alexander Lindkjølen i Meinich Arkitekter.

Søndergaard Rickfelt bisto byggherre med å innhente disepen-sasjon fra teknisk byggeforskrift for ytterveggene, som består av 240 mm massivtre uten isolasjon med luftet trekledning utenpå.

– Dette er vegger som med tradisjonell beregning av U-verdi ikke tilfredsstiller TEK 10, og etter det vi kjenner til er dette det første bygget i Norge som har fått slik dispensasjon, sier arkitekt Bjørn Aase i Søndergaard Rickfelt.

Solceller på fasaden

Deler av fasaden er kledt med solcellepanel, som dekker i underkant av 100 kvadratmeter. I tillegg har fasaden trekledning i lys accoya og mørk gran. Solcelleanlegget produserer cirka 7.000 kWh i året og er en del av det totale miljøregnskapet og helheten i prosjektet. I tillegg gir solcellepanelene på fasaden en egen visuell effekt.

– Den trekledte fasaden passer veldig godt inn i boligområdet her ute. Et sandwichbygg ville brutt med estetikken i omgivelsene, sier Line Sagberg i Prosjektcompaniet.

Hun fremhever også at utomhusanlegget med rik beplantning og utstrakt bruk av naturstein bidrar til å forskjønne området. Anlegget kan brukes av allmennheten.

Byggeprosessen har gått greit, og det har ikke har vært mye klaging og misnøye fra naboer.

– Det vil alltid være noen utfordringer når man skal bygge i et etablert boligområde, men det har gått bra. Vi har hatt veldig gode samarbeidspartnere hele veien, og vi velger våre underleverandører med omhu, sier prosjektleder Martin Aakvik i POB Entreprenør.

Byggherren er også veldig godt fornøyd med både sluttresultatet og samarbeid med alle aktørene.

– Jeg synes vi har fått et bygg med en veldig bra finish. Det er ikke bare et bra miljøprosjekt, men også veldig flott estetisk, avslutter Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom.


Flere prosjekter