Parlamentarisk leder Marit Arnstad under Senterpartiet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sp, SV og Frp mener prislappen for nytt regjeringskvartal er for høy

Både Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet stiller seg mildt sagt skeptiske til planene om en nytt regjeringskvartal til over 36 milliarder kroner.

– Kostnaden er for høy, slår Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fast overfor NTB.

– Her kan Høyre bli en pådriver for tidenes pengesluk i offentlig forvaltning. Dette er ikke akseptabelt, mener hun.

I Stortingets spørretime onsdag stilte Senterpartiet flere spørsmål om saken til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), blant annet om hvorfor regjeringen velger et prosjekt med løsninger og en prislapp som verken Oslo eller distriktene ønsker.

– Det vi vil vite, er om Høyre er villig til å diskutere en nedskalering av prosjektet, sier Arnstad.

– Ikke ønskelig

Astrup erkjenner på sin side at det ikke er ønskelig å bruke så mye penger.

– Når vi likevel foreslår det er det fordi alternativene er få, dyrere eller lite hensiktsmessige, framholdt han fra Stortingets talerstol. Samtidig minnet han om at Sp så sent som i fjor foreslo å øke arealet kraftig.

Ifølge Astrup vil de omfattende sikkerhetstiltakene både over og under bakken i regjeringskvartalet koste det samme uansett hvor mange kvadratmeter som bygges. Som kjent ble flere av bygningene totalskadd i 22. juli-angrepet i 2011.

Arnstad viser til at i årets statsbudsjett ligger det inne bevilgninger over de neste årene til byggetrinn 1. Dette er kostnadsberegnet til 20 milliarder kroner.

– Men Stortinget har ikke fått noen god oversikt over de faktiske kostnadene. Stortinget kan ikke binde seg til et byggetrinn til 20 milliarder kroner uten å få vite hva de ulike delene i prosjektet koster. Spørsmålet er om regjeringen har tenkt å diskutere saken med Stortinget, eller om den stiller et ultimatum og vil presse saken igjennom i høst, sier hun.

Frp-skepsis

Også Frp, Ap og SV er skeptisk til pengebruken som regjeringen legger opp til i byggingen av det nye regjeringskvartalet.

– Dobbelt kvadratmeterpris av det et sykehus koster, inkludert utstyr, vitner om at her planlegges det for dyrt, framholdt Frps Helge André Njåstad i Stortinget, som samtidig påpeker at dersom Sp hadde fått gjennomslag for sitt forslag om egne cellekontorer for de ansatte, ville prislappen blitt enda høyere.

SVs Karin Andersen mener at Stortinget ikke kan behandle saken før regjeringen har kommet med god nok informasjon.

– Også alternativene må belegges med fakta og ikke bare påstander. Vi kan ikke si ja til 20, kanskje 30 milliarder ut fra fire siders framlegg i statsbudsjettet. Vi har verken fått se tallene for regjeringskvartalet eller hva det vil koste å bruke lokalene som brukes i dag, sier hun.

Eirik Sivertsen (Ap) ville vite hvilke tiltak regjeringen har foretatt for å få kostnadene ned.

– Vi har skalert ned regjeringskvartalet med 28.000 kvadratmeter, repliserte Astrup.